top of page

Hvordan bli medlem

Medlemskap i Travellers` Club er åpen for personer med interesser og aktiviteter som tar dem utenfor den veltråkkede sti.

Hvis du har hatt kortere eller lengre opplevelsesrike opphold i utlandet og er fascinert av fremmede kulturer har du alle muligheter til å trives hos oss.

Vi møtes hver onsdag kl 19:00 (stengt medio juni til medio august). Foredrag en til to ganger i måneden. Middag serveres fra eget kjøkken.

Blant våre spennende medlemmer vil du finne de som har:

  • klatret høye fjell.

  • krysset de store hav. 

  • syklet til Kina og Sør Amerika på langs.  

  • sovet under åpen himmel i Sahara. 

  • kjørt motorsykkel i India. 

  • overvintret i Antartika. 

  • vært krokodillejeger Afrika. 

  • kjørt Harley på kryss og tvers av USA. 

  • danset tango i Argentina. 

  • og bodd på et øy i Mikronesia. 

Noen av våre medlemmer

Klubbens formål
Klubbens formål er å samle medlemmene til kameratslig samvær og å utvide medlemmenes kjennskap til eget og til fremmede miljøer, folk og kulturer, samt å søke kontakt med andre klubber med tilsvarende formål.
Kameratslig samvær styrkes ved felles dugnader og måltider. Klubben vil legge vekt på at medlemsmøtene skal kunne servere tradisjonell mat og drikke til selvkost-prinsipp hvor medlemmer deltar i forberedelser og servering. Klubbens styre skal administrere ordningen. 

Medlemskap
Travellers` Club er en lukket medlemsklubb hvor nye medlemmer kan opptas etter søknad. Som medlem kan opptas personer med interesse for klubbens formål og som har oppholdt seg utenfor hjemlandet i lengre tid, vanligvis 3 år, eller som ved reiser har ervervet seg kjennskap til fremmede land.
Søknad om medlemskap skjer på klubbens søknadsskjema som skal sendes inn med anbefaling av to medlemmer (faddere), med minst 2 års medlemskap. I mangel av faddere kan styret undertegne som fadder. 

Jeg ønsker å vite mer om Travellers´ Club 

bottom of page