Leie av clubens lokaler

Som medlem av Travellers´ Club har du anledning til å leie clubens lokaler.

Benyttelse av Clubens lokaler til privat formål (ikke foreninger) er forbeholdt Clubens medlemmer.

Som medlem av Travellers´ Club har du anledning til å leie clubens lokaler. Dette er et utmerket arena for familie selskaper. konfirmasjoner, eller et vennelag. Du kan bruke mikrofoner, data fremviser, og piano etter behov. Røyking er tillatt på Biblioteket eller ute på balkongen. Clubens bar beholdning kan ikke benyttes men du er velkommen til å ha med egen drikke.

Leie er for tiden kr. 3000 per aften inkludert vask.

Før du sender søknaden hør om det passer med Intendanten Morten Johansen på mobil 92295951 / 

e-post morten@wulffco.no  samt se om cluben er ledig på datoen du ønsker å leie. Diskuter gjerne menyen med han. (Link til høyre)

Leien faktureres medlemmet og skal betales omgående. Når leien er betalt noteres dette i Leieboken og attesteres av et styremedlem.

 

Antall deltakere bør ikke overstige 40 personer. 

Kjøkkenmaskiner kan kun benyttes av intendanten, eller hans stedfortreder godkjent av styret.

Det påhviler leier ansvaret for at gjenstander fra våre samlinger ikke forsvinner, røres eller beskadiges. Leier har også ansvar for vårt inventar.

Leier påser at alle hans gjester har forlatt lokalet før ham selv.

Intendanten, eller hans godkjente stedfortreder, sikrer og låser lokalet når han går som sistemann.

 

Utfyllende bestemmelser vedrørende utleie kan fastsettes av styret. 

©Travellers` Club, Oslo, Norway    ts@travellersclub.no      Proudly made by www.hattemannen.no