Leie av clubens lokaler

Som medlem av Travellers´ Club har du anledning til å leie clubens lokaler.

Benyttelse av Clubens lokaler til privat formål (ikke foreninger) er forbeholdt Clubens medlemmer.

Som medlem av Travellers´ Club har du anledning til å leie clubens lokaler. Dette er et utmerket arena for familie selskaper. konfirmasjoner, eller et vennelag. Du kan bruke mikrofoner, data fremviser, og piano etter behov. Røyking er tillatt på Biblioteket eller ute på balkongen. Clubens bar beholdning kan ikke benyttes men du er velkommen til å ha med egen drikke.

Leie er for tiden kr. 3000 per aften inkludert vask.

Før du sender søknaden hør om det passer med intendanten samt se om cluben er ledig på datoen du ønsker å leie. Diskuter gjerne menyen med intendanten.

Leien  betales omgående. Se skjema til høyre. Når leien er betalt noteres dette i Leieboken og attesteres av et styremedlem.

 

Antall deltakere bør ikke overstige 40 personer. 

Kjøkkenmaskiner kan kun benyttes av intendanten, eller stedfortreder godkjent av styret.

Det påhviler leier ansvaret for at gjenstander fra våre samlinger ikke forsvinner, røres eller beskadiges. Leier har også ansvar for vårt inventar.

 

Leier sikrer og låser lokalet når han går som sistemann

 

Utfyllende bestemmelser vedrørende utleie kan fastsettes av styret. 

©Travellers` Club, Oslo, Norway    ts@travellersclub.no      Proudly made by www.hattemannen.no