Søk

Opptakelse med stort fremmøte - høsten 2006


Det var mange grunner til å glede seg da Cluben 15. november tok fire nye medlemmer. Mye tyder på at vårt fellesskap er mer attraktivt enn på svært mange år. Det er lenge siden vi har tatt opp så mange som fire nye trampebrødre på en gang. Vi merket oss også at alderssammensetningen, med 41 år som det yngste nye medlemmet, er lovende og bringer gjennomsnittsalderen nedover. Endelig var opptagelsen bemerkelsesverdig godt besøkt. Det måtte faktisk dekkes ekstra på småbordene for at vi alle skulle få plass. Det kan denne referent ikke huske har skjedd tidligere.

Nå kan vi ønske Arne Engeskog, Ragnar Kvam, Børre Petersen og Knut Erik Steen velkommen som vaskekte trampere. Samtlige av dem besto opptakelsesprøven, og de kunne alle vise til stor reisevirksomhet i mange land på alle kontinenter.

Ved bordet etter opptakelsen tok de alle ordet og ga uttrykk for gleden over privilegiet over å få være medlem av Cluben. De håper også at deres nærvær ville bidra til å sementere kameratskap, og at de også ville ha mye å bidra med både under samtale og som foredragsholdere.

Henning Øverås var eneste nærværende æresmedlem, og han ønsket de fire nye trampebrødre velkommen til en klubb og et fellesskap som står sterkere enn på svært mange år. Han registrerte det gode fremmøtet, og minnet om at vi for 10-15 år siden var sært fornøyd hvis mer enn 20 medlemmer møtte frem på møtene. I dag er det ofte trangt om plassen, og det taler for seg.

Opptakelsen ble både verdig og hyggelig – som det seg hør og bør i Trampelaget. Svein Erik Westbye var slagferdig seremonimester som fikk god assistanse av sine medhjelpere i ballott. Rundt bordet var det mange som grep ordet, både or å ønske de nye medlemmene velkommen, og for å understreke kameratskapet. Og på kjøkkenet sørget Tore for full kontroll til felles beste – som alltid.

#1Public

1 visning

©Travellers` Club, Oslo, Norway    ts@travellersclub.no      Proudly made by www.hattemannen.no