Søk

Professor Kaare Norum med dårlig nytt etter juleribben


Ikke før er julen og de store etegildene over før Klubben får medlemmene til å falle i dype tanker, og kanskje angre litt på alt som er spist og drukket de siste par-tre ukene. Annerledes kan vi ikke tolke at professor Kaare Norum var invitert som foredragsholder onsdag 10. januar. Tittelen på foredraget var: Livsstilssykdommer som et av verdens viktigste helseproblem. Det ble et interessant og tankevekkende foredrag der kjernen er dette beklagelige faktum: Livvstilssykdommer er nå en større helsetrussel for jordens befolkning enn sult og smittsomme sykdommer. Norums hovedpoeng var at dette er en trussel som vi kan gjøre noe med. Samfunnet plikter å

Professor Kaare Norum: I dag er det først og fremst livsstilssykdommene som tar livet av oss.

legge forholdene til rette slik at livsstilssykdommene ikke lenger blir en hovedtrussel mot vår helse. Derfor har denne problemstilingen også politiske aspekter.

I 2002 døde det på jorden 57 millioner mennesker. 2/3 av disse døde av ikke smittsomme sykdommer. Den største helserisiko i dag er høyt blodtrykk. Dernest kommer tobakk, høyt kolestrol og overvekt. I Europa er trusselrekkefølgen slik: Høyt blodtrykk, tobakk, fedme, lite forbruk av fisk og grønnsaker og alkohol.

Det er tre aspekter som skaper denne trusselen: Pris, tilgjengelighet og markedsføring av sunne kontra usunne produkter.

Norum påpekte at en sykdom som diabetes vil øke dramatisk i hele verden i de nærmeste årene hvis vi ikke tar oss sammen og endrer kostholdet. Det er også verd å merke seg at fedme og overvekt først rammer de med dårlig råd og lav utdannelse. En vellykket kamp mot fedme kan forhindre 80 prosent av alle hjertekarsykdommer.

Det er en myte at forebygging ikke virker. Mest virksomt er riktig kosthold og fysisk aktivitet. Merk dere at verdens sukkergiganter bekjemper alle kampanjer mot bedre kosthold. Og apropos fysisk aktivitet så hjelper det godt med 30 minutters mosjon hver dag.

Norum viste også til mangelen på nasjonal og internasjonal innsats for å redusere livsstilssykdommene. Han pekte også på at det i Norge hvert år brukes fire milliarder kroner til annonser som er rettet mot barn, og mye av dette dreier seg om sukkerholdige og/eller fettrike produkter. Det er viktig at regjeringen nå innfører restriksjoner for slik markedsføring mot barn. Det vil i så fall være en god begynnelse i kampen mot dette helseproblemet, sa Kaare Norum blant annet i sin grundige og poengterte redegjørelse om sats quo for Norges og verdens helsesituasjon.

Etter foredraget var det mange av medlemmene som falt i dype tanker. Og kanskje forsynte de seg litt mindre enn vanlig da middagen ble servert etter foredraget.

#1Public

0 visninger

©Travellers` Club, Oslo, Norway    ts@travellersclub.no      Proudly made by www.hattemannen.no