Søk

Den utgåtte støvel til Alan på generalforsamlingen


Det var ingen overraskelse at Alan Billyeald takk for seg som trampsjef under generalforsamlingen 28. mars 2007. Han hadde lange advisert sin avgang, og Carl Emil Petersen jr. var klar kandidat som etterfølger. Han ble da også valgt uten motkandidater. .

Men før man kom så langt, hadde generalforsamlingen gjennomgått en tradisjonell dagsorden uten store meningsforskjeller. Stian Sundt var, som vanlig, møteleder.

Innkallelsen ble godkjent så nær som punktet der det het at ”Gorm G. Lund vil bli foreslått fra salen som kandidat til styret”. Det ble påpekt det svært uvanlige ved at et benkeforslag på medlem til styret ble tatt med i innkallingen, og dette punktet ble derfor strøket. Videre ble et par trykkfeil korrigert.

Årsberetningen fra styret med redegjørelse fra komiteene ble godkjent uten kommentarer. Regnskap og budsjett ble også godkjent etter en debatt der enkelte av postene ble belyst. Det ble også fremmet krav om at det i fremtiden er ønskelig med noter til regnskap og budsjett. Dette tok styret til etterretning.

Generalforsamlingen vedtok økning av kontingentsatsene til kr. 1500 for full kontingent og kr. 1000 for redusert kontingent. Innmeldingsgebyr er satt til kr. 2500 for samtlige søkere.

Styret og ballott hadde i fellesskap fremmet forslag til krav for å bli medlem i klubben. Forslaget ble trukket tilbake, og vil bli fremmet pånytt neste år – dog i en forenklet versjon.

Valgene forløp udramatisk. Carl Emil blir altså trampsjef, og nye styremedlemmer blir Rolf Bjercke Paulsen, Gunnar Sjøwall jr. og Gorm G. Lund. Nye medlemmer av ballott blir Sværre Kræmer og Kjell-Otto Solberg. Svend Erik Westbye og Aksel Kvalsnes ble gjenvalgt.

En ryddig generalforsamling var gjennomført uten de store kontroversene. Etter at den offisielle del var over, kom det som mange oppfattet som kveldens høydepunkt. Alan Billyeald ble meget fortjenstfullt tildelt Den utgåtte støvel av påtroppende trampsjef Carl Emil Petersen jr. Alan er tidligere berømmet for sin store innsats for klubben. Han har måttet fronte store utfordringer under ombygging og rehabilitering av klubblokalene. Dette har man mestret med bravur – og godt humør. Ikke rart applausen satt løst da Carl Emil takk for innsatsen.

#1Public

1 visning

©Travellers` Club, Oslo, Norway    ts@travellersclub.no      Proudly made by www.hattemannen.no