Søk

En redaktør takker av og Tramp går over i en ny fase


Gorm takker av som Redaktør for Tramp etter 12 år i tjenesten. Samtidig legges utgivelsen av Tramp om til både en elektronisk utgave og en forenklet papirutgave. Gorm G. Lund medlem nr. 1017, har vært redaktør siden 1995, men etter Generalforsamlingen i 2007 går han inn i klubbens styre som visetrampsjef og overlater redaktørstolen til nye krefter.

Tramp takker Gorm for hans innsats og entusiasme gjennom 12 år som redaktør. Hans standhaftighet i redaktørstolen overgås bare av Reidar Mossige som var redaktør i 15 år, fra 1962 til 1977.

Samtidig fører nye tekniske muligheter til at formen på Tramp legges om. Klubbens hjemmeside på Internett vil bli en løpende rapportering av klubbaktivitetene, mens en flott elektronisk utgave av Tramp vil utkomme med et ekstrakt av saker fra hjemmesiden. I tillegg vil det komme en forenklet papirutgave.

De første utgaver av Tramp Nå, ved redaktørskifte og omlegging av presentasjonsformen for Tramp, kan det være morsomt å foreta et tilbakeblikk på Tramp’s historie; et dypdykk i arkivene.

"ORGAN FOR TRAVELLERS’ CLUB I NORGE STIFTET 23. JANUAR 1928”

Slik fremstår vignetten i klubbmagasinet vårt, helt fra de tidligste utgaver vi kjenner til. Formatet og ambisjonene har vært

Tankefull Gorm på ut i det blå.

vekslende opp gjennom årene, redaktører har kommet og gått, og frekvensen i utgivelser har vært svært varierende.

Dessverre er arkivene litt mangelfulle. De eldste arkiverte eksemplarer vi har av Tramp er fra 10. årgang utgitt våren 1947. Redaktør dengang var Reidar Nesseie (medlem nr. 527) og han skriver følgende i redaktørspalten:

“Fra dette nummer av går bladet Tramp inn i sin 10. årgang. Bladet er jo egentlig meget eldre, men da blader nå regnes etter årganger og ikke antall år, kan krigsårenes stans ikke medregnes....Bladet utkommer nå i et mindre format, idet dette var foreslått på generalforsamlingen. Tiden vil vise om det i grunnen er noen fordel.”

Av dette kan vi utlede at det må ha vært utgitt 9 årganger før krigen. Vi har et bilde av forsiden til nr.2 fra 1930

Vi ser to trampere ved en skigard og et skilt som indikerer et jernbanekryss. Bildet får oss til å tenke på Joe Hill som selv var en tramp og som skrev sangen klubben bruker ved opptak av nye medlemmer.

Det har altså vært 9 årganger mellom 1928 og 1941. Dessverre vet vi ikke noe mer enn at Finn Hjortnes var redaktør 1932 – 1940 og Isak M. Isachsen 1940 – 1941.

Innbundne utgaver av Tramp Fra10 årgang og fremover har vi ganske komplette samlinger. En del av dem er innbundet, og nå i 2007 vil det, takket være et generøst tilbud fra ett av medlemmene, bli tatt et krafttak og få bundet inn de resterende “løse” årganger. Dette vil gi oss verdifullt arkivmateriale til bruk når klubbens jubileumshistorie skal skrives ved vårt 100-års jubilum i 2028.

Gorm med Tramp fra moderne og gammel tid. Se tramperne ved skigarden

Men tilbake til nr. 1, 10. årgang, utgitt våren 1947, Redaktør R.Nesseie. Bladet er i format 17x24 cm. stående, det er på 34 sider og trykket på glanset magasinpapir. Det er rikt illustrert med fotografier i sort/hvitt, vignetter og små tegninger. Bladet er trykket hos Hellstrøm og Nordahls Boktrykkeri A.s. og den gode kvaliteten på trykk og papir skyldes nok klubbmedlem Marius Stamnes som var i faget. Etter at Stamnes takket for seg i 1970 ble trykkvaliteten langt enklere.

Innholdet i bladet følger et mønster som vi også ser i senere utgaver, helt opp til våre dager. Trampsjefen og Redaktøren har sine innlegg. Det er referater fra klubbforedrag og fra klubbmøter. Presentasjon av det nyvalgte styre etter årets generalforsamling. Reisebrev fra medlemmer, og ikke minst: foto og omtale av nye medlemmer som er tatt opp, og av medlemmer som har lagt ned vandringsstaven. Videre lett oppfylt med anekdoter, annonser og ymse stoff.

I dette nr. er det minneord over redaktør Isak M. Isachsen, f. 9.mars 1865 – død 10. mars 1947, medlem nr. 227 fra 1932. Han var livsvarig medlem av klubben, bibliotekar og var bladets siste redaktør før krigen stoppet utgivelsen.

Videre er det en fyldig omtale av klubbens julebord som ble avholdt 18. desember 1946 i Wergelandsveien 5 (Restaurant W5). Det står at cocktail ble servert i peisestuene før man gikk til bords. Det var de sedvanlige taler og skåler; til stor jubel kåserte Lyktemannen på rim om klubben og dens medlemmer. Under middagen underholdt Calle Fürst, mens 2 fotografer var tilstede og filmet og fotograferte.

Klubblokaler i de første år Klubben har ikke fått egne lokaler enda, og det kommer tydelig frem at dette er et savn. Konservatoren Finn Hjortnes trekker frem og skriver om enkeltgjenstander fra samlingene, men sukker tungt over at det meste må forbli nedpakket. Han tar en oppsummering over hvor mange ganger han har pakket opp og pakket ned igjen samlingene, alt etter hvilke midlertidige lokaler klubben har hatt til disposisjon. Han nevner 8 steder, og dette går tydeligvis helt tilbake til klubbens start, da Hjortnes var medlem nr. 106 fra 1929.

Nr. 1 var Det Nye Teater, hvor klubben hadde to rom og kjøkken samt en praktfullt dekorert balkong.

Nr. 2 var Karl Johans gate 43 med to små rom mot bakgården.

Nr. 3 Toppetasjen i Tapetgården med stort lokale, garderobe og en herlig takterrasse.

Nr. 4 et stort forsamlingslokale i 3. etasje i Kr. Augusts gt 15, med kjøkken, leseværelse og kortværelse (innvielsesfest 5. mai 1936).

Nr. 5 Parkveien (Seilforeningens tidl. lokale) hvor vi hadde 7 – syv – store værelser og kjøkken.

Nr. 6 N. Vollgt – Paradiset – hvor vi hadde alle tiders ønskelokale med leseværelse, kortværelse, garderobe og kjøkken, samt to store balkonger. Fra Paradiset blir man vanligvis fordrevet av engler, vi ble jaget ut av grønne djevler (1940/41?).

Nr. 7 Møllergt 14 til bakgården, et lagerlokale med kjøkken. Også der fordrevet av krigsmakten.

Nr. 8 to små kontorer hos Jørgen Dahl i Torvgt. 7, og her går det på stompene med leid møtelokale i Wergelandsveien 5.

Trampsjefen tar regelmessig opp møtelokale-problematikken i sine spalter og medlemmene oppfordres til å tenke “kreativt” på hvordan problemet kan løses. Så, i 1948, tas det et initiativ av Daniel Olsen. Han får styret med på å danne en huskomité med seg selv, Chr. Boye og Sigurd Jensen som medlemmer. Det vil bli søkt aktivt etter å få kjøpt en eldre gård i et pent sentralt strøk. Medlemmene skal tegne seg for en egenkapital på min. kr. 50.000 – maksimum 100.000, mot 3. eller 4. prioritets obligasjon i eiendommen som evt. blir kjøpt. Dette vil bli stykket opp i individuelle rentebærende andelsobligasjoner. Det sendes ut innbydelse til medlemmene om å tegne andelsobligasjoner, og komiteen søker å komme i forbindelse med eiendomsmeglere og sakførere som arbeider i bransjen.

Det begynner å bli et anselig antall

Vi vet av senere historie og regnskaper at medlemmene tegnet seg totalt for kr. 50.000 i obligasjoner hver pålydende kr. 1000. Rentene ble aldri innkrevd av obligasjonseierne og de aller fleste av obligasjonene ble “ettergitt” opp gjennom årene.

Klubben har kontor i Torvgaten 7, IV etg; dette er leid fra klubbmedlem Jørgen Dahl. Møtene foregår hovedsaklig i Wergelandsveien, i selskapslokalene til den før omtalte Restaurant W5. Det er møte hver 2. onsdag, som regel et kåseri med bilder/film og med bespisning etterpå. Det går tydelig frem at maten er viktig. Etter 5 magre krigsår var man ikke så bortskjemt, så to slags pølser og øl var topp! Kokt flesk (hvis det var nok av det) ble satt stor pris på. Det registreres også en klage:

Etter juletrefesten for barn lørdag 25. januar skal også de voksne få mat. Salene var overfyllt med medlemmer, foreldre og venner som gledet seg til den annonserte supeen. Menyen var “Pariserbiff med dessert” kr. 6,00 pr. person. Maten beskrives som “en forsaltet kjøttkake med ditto snittebønner, 1 skje saus med poteter, og en mikroskopisk bløtkakebit til dessert”. Akk ja!

I 1949 flyttes de regulære klubbmøtene fra Wergelandsveien til restaurant Humlen, hvor stedets fremragende kjøkken får mye rosende omtale i referatene fra møtene.

Tramp nr. 2 av denne årgang er datert sommeren 1947 og starter med et stort offisielt bilde av HM Kong Hakon VII. Hans Majestet fylte 75 år den 3. august og klubben sendte hyldningstelegram. Det kom svar tilbake med takk for vennlig hilsen på festdagen, undertegnet Haakon R.)

Gjennomgangstemaer i Tramp Det er et forholdsvis fast mønster hva angår bladets innhold: Publisering av møtekalenderen for høsten; personalia med bilde av medlemmer som fyller jubileum, samt de som har lagt ned vandringsstaven; reisebrev fra inn- og utland; nærmere beskrivelse av gjenstander i samlingene med deres historie; referater fra vårens klubbmøter og morsom reportasje fra “HAVEFESTEN på Trampsjefens landsted” (sic). Dette fant sted på Ildjernet i Oslofjorden, og bladet gjengir også en takk fra Trampsjefens frue for de “vidunderligste” blomster som ble levert dagen etter. Denne hagefesten avholdes tydeligvis hver sommer i flere år fremover. Det kommer omtale av den i flere utgaver av Tramp.

Forøvrig oppfordrer Redaktøren medlemmene til å være flittige bidragsytere til bladet. Han søker også etter en medredaktør:

“SØKER DE STILLING? SE HER!

Medredaktørstillingen i Tramp er ledig. Eventuelle ansøkere må være perfekt i engelsk, tysk og fransk og endel andre sprog, inklusive landsmål. Det er ikke så nøye med ortografien. Han må være i besiddelse av fantasi og en uopslitelig tålmodighet, han må dessuten være en løgnhals og en stilist. Lønn kan ikke påregnes.”

I tillegg til de regulære klubbmøter hadde klubben diverse aktiviteter som bridgegruppen, skytterlaget, samt årlige skirenn. I alle disse var det oppsatt vandrepokaler og premier. Skirenn i 1948 ble arrangert på Egil Christensens eiendom i Heggedal og det ble avholdt slalomrenn, hopprenn og Trysilknutrenn. Det ble servert kaffe, smørbrød og “tilbehør” og stemningen var hele tiden meget høy. Det ble filmet under rennet og filmen ble senere vist på klubbaften.

Kontingentene var i 1948 på kr. 50/25/10 hhv. for innenbys/utenbys/utenlands medlemmer. Innmeldingsgebyret var kr. 50.

Annonsering i bladet (heading)

Medlemmene er flittige til å annnonsere i Tramp. De medlemmer som har tilknytning til en business er faste annonsører. Her er et lite utvalg:

Finn Wiborg: Kartonnasje og reklameplakater

Daniel Olsen: Coiffeur

Arth. MathisenLogerestauranten

Wilh. Bøe: Spedisjon

Georg Bøhmer:Kolonial

Grove-Knutsen: Brannslukningsmateriell

Reidar Nesseie:Butikkutstyr og innredninger

Horatio Zwinge:Klavérundervisning og teori

Thor Knudsen:Motepynt

Redaktøren, som jo er den arbeidssomme annonseakvisitør, oppfordrer medlemmene til følgende: “Som en god trampbror bør du, hvis det er behov for noget, først undersøke om et medlem kan stå til tjeneste. Studér annonsene. Oppbevar bladet. Det lønner seg!”

Tramp er vanligvis på 36 sider, hvorav 11-12 sider er annonser. Noen helsides, resten ¼ og ½ side. Annonsepriser i 1947 var hhv. kr. 60, 40 og 25.

Tramp går tydeligvis med overskudd. I referatet fra Generalforsamlingene går det fram at Tramp føres som eget regnskap og at annonseinntektene tilfører klubben et nettobidrag etter at produksjonskostnader er dekket.

I forbindelse med redaktørskiftet har vi tatt dette lille dypdykk på skrå ned i de første bevarte årganger vi har av Tramp, årgangene fra rett etter krigen. Det er mye morsomt stoff å hente i disse tidligere årganger og vi vil i kommende utgivelser ta for oss temaer som:

Antall nr. utgitt og utseende/kvalitet Redaktører gjennom tidene bildemateriell gamle reisebrev.

#1Public

4 visninger

©Travellers` Club, Oslo, Norway    ts@travellersclub.no      Proudly made by www.hattemannen.no