Søk

100 år siden Per Høst ble født


Mange av oss er ikke klar over hvilket skattekammer vår matrikkel egentlig er. Der finner du mye historisk stoff – og der finner du navn på samtlige av våre medlemmer gjennom tidene, Der var mens jeg bladde i medlemsmatrikkelen, at jeg støtte på min barndoms helt, mannen som vekket nyssgjerrigheten for alt eksotisk - utenfor svenskegrensen. For selv Strømstad og Gøteborg var eksotisk for en opplevelsesglupsk tenåring rett etter krigen. Det var i matrikkelen jeg støtte på Per Høst! Tenk det. Jeg så filmene hans, jeg leste bøkene hans, og jeg hørte intervjuene med ham i dampradioen.

Så vandrer jeg litt rundt på nettet, finner et bilde av ham som jeg forsyner meg med. Finner også biografisk informasjon et annet sted. Der står: Per Høst født i 1907 – for 100 år siden! Dette jubileet må vi gjøre noe med. Ser så i en annen sammenheng at han har en sønn som heter Jan Høst. Den digitale telefonkatalogen neste, og finner to-tre som begge heter Jan Høst. Ringer den ene første. ”God dag, er du sønnen til Per Høst?” Ja!

Så er vi i gang. Jan Høst forteller meg en del om sin far, han lover å sende meg et par bilder som vi kan bruke på vår hjemmeside. Dermed er neste spørsmål åpenbart. – Siden det i år er 100 år siden Per Høst ble født, kan du tenke deg komme i Klubben og holde et foredrag om din far? Det kan han! Det vil han mer enn gjerne, for som ung gutt besøkte han ofte Klubben sammen med sin far. Ikke på møtene, det var han for ung til. Men på andre tidspunkter da pappa Per hadde tid til å fortelle om mye av alt det underlige vi har hengende på veggene, og som Jan Høst husker godt den dag i dag. Dere kan glede dere. En eller annen gang før jul får vi besøk av Jan Høst som skal fortelle om sin legendariske far. Så gjelder det bare å finne en ledig dato. Og mens vi venter, gir jeg dere en liten forsmak fra livet til dokumentarfilmens pioner og mester. Per høst som mange husker ham – uløselig

knyttet til sitt filmkamera som bidra til å skaffe ham internasjonal berømmelse.

David Attenboroughs læremester Mannen bak en lang rekke fremragende naturprogrammer, briten David Attenborough, uttalte en gang at Per Høst var hans store læremester i populariseringens kunst. Dette bekreftes av Jan øst som forteller at på slutten av 1940-tallet reiste far inn i Columbias jungel og kom tilbake med oppsiktsvekkende dokumentarfilmer. Disse fanget interessen i BBC som på den tid hadde begynt å sende reiseprogrammer. Men særlig spektakulære var de ikke. Det dreiet seg stort sett om menn som satt i studo og viste stillbilder på TV. En av de som fattet stor interesse for Per Høsts filmer var David Attenborough som den gang var i slutten av 20-årene. Han slukte alt som kom fra Per Høsts hånd, og lærte et de store opplevelser må formidles fra naturen og ikke fra studio. Resten er TV-historie. I mange år var Per Høst vår fremste produsent av dokumentarfilmer, mange av dem fra eksotiske strøk på vår klode og med innslag fra plante- og dyreriket.

Per Høst åpnet med dokumentarfilmene og foredragene sine det norske folks horisont både mot nord og syd.

Med bakgrunn som zoolog brakte vitenskapelig arbeid ham inn i filmarbeid, og da fjernsynet kom, fikk han et større publikum enn han noensinne hadde hatt på kino eller foredragsturneene. Han var også en fremragende kåsør som kunne holde en stor forsamling trollbundet med sine beretninger fra fjerne himmelstrøk.

Per Høst vokste opp i Bærum, og var allerede som barn levende interessert i planter og dyr. Han var ikke mer enn sju år gammel da han begynte å studere dyrene på hjemstedet, og ble oppmuntret av faren som leste høyt for ham i Brehms Dyrenes liv.

Han studerte zoologi, og i sitt tredje studieår fikk han i oppdrag av den nord-russiske selfangstkommisjonen å studere selforekomstene i Hvithavet. Han skrev sin doktoravhandling om ishavsselen, men krigen kom og den ble aldri disputert. Per Høst led av allergi, men tok aldri hensyn til helsen, og de ekspedisjonene han gjennomførte i kalde og varme strøk viser at han etter hvert overvant sin ungdommelige svakhet.

Han filmet for BBC på 1950-tallet, og det var da han arbeidet med David Attenborough om naturprogrammer, til dels fra fjerne himmelstrøk. Han var tidlig ute med denne typen eksotiske filmer og hadde direktesendte programmer i den velrenommerte kanalen lenge før fjernsynet kom til Norge. Da NRK begynte TV-sendinger i Norge, var Høsts filmer ofte å se på skjermen. Per Høst produserte en lang rekke banebrytende dokumentarfilmer, og var i en periode en av landets fremste folkeopplysere. Han laget store samefilmer (Same Jakki) og små vakre fargefilmer fra dyrelivet, og han huskes for sine glimrende filmer fra Syd-Amerika der han fortalte historien om Choco-indianernes liv. Han filmet også sammen med Thor Heyerdahl på Galapagos - og fra mange andre strøk på vår klode.

Per Høst var et særfenomen i norsk filmproduksjon. Han arbeidet for egen regning og risiko, og mottok liten anerkjennelse fra det offentlige i form av finansiell støtte. Dette resulterte i at han på 1960- og 70-tallet konstant arbeidet under karrige vilkår, ofte over grensen for det økonomisk forsvarlige. Da han døde i 1971, var han en gjeldstynget mann. Gjennom sitt virke bidro han likevel til å sette søkelyset på viktigheten av å gi

Far og sønn, Per og Jan, avbildet en gang på 1950-tallet

dokumentarfilmen levelige vilkår i Norge. Hans livsverk er i dag en unik kilde til natur- og kulturdokumentasjon, som vil få betydning også for ettertiden.

Per Høst huskes som en av våre fremste og mest engasjerte filmkunstnere og naturvernere.

Vi har mye å glede oss til når Jan Høst kommer på besøk. Viktige filmer: Ecuador 1954 Galapagos 1955 Same Jakki 1957 Same Ællin 1971 Biografisk bok: Hva verden viste meg 1951 Se også denne artikkelen om Per Høsts besøk hos Choco indianerene

#1Public

9 visninger

©Travellers` Club, Oslo, Norway    ts@travellersclub.no      Proudly made by www.hattemannen.no