Søk

Per Jæger ledet oss inn i LED-teknologien


Det er greit å kunne forsyne seg av foredragsholdere fra egne rekker når den eksterne foredragsholderen melder forfall på kort varsel. Slik var det 14. februar da Per Jæger steppet inn for å overlappe han som ikke dukket opp. Det ble intet dårlig bytte. Per har ordet i sin makt, og pepret oss med så mye informasjon om lys og byutvikling at han mer enn forsvarte sitt oppnavn – ”mitraljøse-Per”.

Per fortalte oss om så vidt forskjellige emner som Hovedstadsaksjonen og opprustningen av Oslo, om LED-lys på Savalen og Holmestrands fremtid som nytt satsingsområde for Vestfold og Oslo. Per sto til sitt oppnavn. Foredraget ble fremført uten kunstpauser og ble ledsaget av digitale illustrasjoner på lerret. Denne referent gjør Per stor urett med denne gjengivelse av foredraget fordi en komplett versjon ville sprenge alle rammer samtidig som informasjonsmengden er så omfattende at det selv for en stortingsreferent ville være vanskelig å få med seg et hele. Men skitt au! Man kan da gi enkelte smakebiter. For å ta Hovedstadsaksjonen (H) og Oslo sentrum først. Det er vel kjent at der har Per vært en pådriver, og uten ham hadde neppe forskjønningen av Oslo sentrum blitt gjennomført. Egentlig er det nesten fornuftstridig at en slik mann, født i Solan Gundersens nabolag på Tynset, og uten formell akademisk skolering, skulle være i stand til å snu opp ned på sine omgivelser. - Jeg reiste først til sjøs, kom så til Oslo som 25-åring, tok voksengymnaset og startet et lite entreprenørfirma. For 20 år siden begynte jeg som leder for prosjekter som jeg selv skapte. Deriblant HA og mye annet, sier Per beskjedent og legger til at han har gitt konsulentbistand til folk og byer og områder som Malmø, Groruddalen, Vancouver, Drammen, Trondheim, Sagene, Stavanger, Sandnes, Hamar, Kristiansand, København, Savalen, Kristiansund, Fredrikstad, Spikkestad, Sarpsborg, Hønefoss, Holmestrand, Tynset, Oslo…..osv. I Oslo har han signert prosjekter som skøytebanen i Studenterlunden, fasadelys Karl Johan, Byfolk, Initiativ Karl Johan og ikke minst HA. Sistnevnte er sentrums største ansiktsløfting i moderne tid. Den omfattet 19 prosjekter, 150 gårdeiere, 484 millioner kroner, hvorav 40 millioner kroner fra byens gårdeiere til offentlige oppgaver i perioden 1994-2005, sa Per og berømmet samarbeidet mellom gårdeiere og kommunale myndigheter i tillegg til mye annet før han kastet seg over LED-lys – og ny en energiøkonomiserende æra i vår mangslungne sivilisasjon. LED – hva er nå det?

Per ga en forklaring som satt: LED står for Light Emitting Diode og er en lysteknologi som kommer til å revolusjonere hele vår opplyste verden. En LED-lyskilde er basert på nanoteknologi og bruker bare 20-30 prosent av energien som en vanlig glødelampe sluker. Lyskilden varer i 30 år, og den inneholder ingen giftstoffer. I dag er produksjonen teknisk utfordrede, men den er ikke ressurskrevende. LED forbrenner ikke materiale når det lyser. Slik lyder kortversjonen av hva LED er for noe.

Jæger er nå engasjert i et pilotprosjekt som har sin forankring på Savalen. - Jeg har klart å engasjere departementet og andre myndigheter som har stor tro på dette. Savalen skal virkelig bli et utstillingsted for LED. Det innebærer at vi skifter ut alle utendørs lyskilder til LED, samt alle lyskilder i offentlige tilgjengelige bygninger. I liten skala først på Savalen Høyfjellshotell og Spa deretter for hele Tynset sentrum. På Savalen forventer vi å få til landets første lysløype, skøytebane og slalombakke med LED. Vi venter at dette LED-prosjekt for et helt geografisk område vil påkalle stor internasjonal interesse. Hele lys bransjen er enig om at LED er framtiden i forhold til de utfordringer den globale oppvarmingen gir oss...”

Et annet aspekt ved LED er at lyset kan ”styres”. Pr. i dag lyser lyskildene i et tettsted, et befolket distrikt eller en by op hele nattehimmelen. Dette er bortkastet energi når det er marken, det under eller rett ved lyspærene som skal opplyses. Med LED er det mulig å styre lyset nøyaktig mot områdene som skal belyses. Dette alene gir oss en eventyrlig mulighet til å beholde mørket der det skal være mørkt, og opplyse det som skal belyses. Interessen fra norske og utenlandske bedrifter og organisasjoner er allerede påfallende stort. Jo, dette er lovende, sa Per bant annet – før han gikk løs på Holmestrand som Oslofjordens nye satsingsområde. Holmestrand vil være Vestfolds raskest voksende by innen 10 år. Men det er en annen lang historie som vi kan berette senere.

#1Public

2 visninger

©Travellers` Club, Oslo, Norway    ts@travellersclub.no      Proudly made by www.hattemannen.no