Søk

I SERIEN ”VÅRE SKRIVENDE TRAMPBRØDRE” Bernhard Folkestad Medlem nr. 287 (1879 - 1933)


Tidligere i denne spalten har jeg omtalt Lars Hansen, Karl Holter, Jonas Lied, Ben Horne, John Klepzig og P.B. Holte. Begrunnelsen for å skrive om disse var at jeg blant min fars (medlem nr. 172) etterlatte bøker, hadde funnet eksemplarer med dedikasjon fra forfatteren. Når det gjelder Bernhard Folkestad, er historien noe annerledes. Men også her har jeg funnet en bok, ”Blaa Hjul”, innkjøpt av min far i 1927. Imidlertid ble Folkestad medlem først i 1933 (medlemsnummeret etter Nordahl Grieg), og døde samme år. Han kan derfor ikke vært veldig aktiv i klubblivet, men er likevel et av de mest betydningsfulle medlemmene vi har hatt, både som maler og forfatter.

Bernhard Folkestad ble født i London 1879. Hans far var da ansatt i Sjømannsmisjonen, men familien flyttet allerede i 1882 til Drammen. Etter skolegang begynte han som lærling i dekorasjonsfaget i Kristiania, før han i 1892 ble elev ved en malerskole i København. Der ble han gift med Karen Selvig, og etter et kort besøk i Norge studerte han to år i Danmark hos

Det er ikke så mange portretter å finne av Folkestad.

Men her har vi i hvertfall et ungdomsportrett som vi snublet over på internett..

P.S. Krøyer. Etter hjemkomsten i 1905 leide han en gammel kullbrennerhytte i Asker, som ble kalt ”Kølabonn”. Dette ble starten på Folkestads mest produktive periode, og hjemmet ble et kjært samlingssted for venner som Tilla og Otto Valstad, Arne og Hulda Garborg, Herman Wildenvey og Gunnar Reiss-Andersen.

Allerede i 1905 debuterte Folkestad med maleriet ”Mørkeloftet”, som ble innkjøpt til Nasjonalgalleriet. Christian Krogh omtalte maleriet som et mesterverk: ”Jeg har aldri sett et bilde hvori der er så meget lyd og samtidig så meget stillhet som i dette”. Folkestad var for øvrig en stor beundrer av Krogh, og ble sammen Theodor Laureng, Henrik Lund, Ludvig Karsten, Søren Onsager og Anders Svarstad medlem av gruppen ”De

seks”, også kalt ”Kroghs kreaturer”. Disse kom til å stå i et motsetningsforhold til kretsen rundt Erik Werenskiold.

I årene 1907-13 hadde Folkestad studieopphold og utstillinger i Lübeck, Hamburg, Amsterdam, Paris og Berlin, og i 1926 var han også på en reise til det frodige Brasil. Da han ble medlem av Travellers’ Club i 1933, var han åpenbart selv etter dagens opptakskrav særdeles kvalifisert.

Utenlandsoppholdene resulterte i en rekke malerier, og hans første separatutstilling minnet ifølge den samtidige maleren og kritikeren Kristian Haug, om ”en torvdag: der var alle slags kålhoder, blomster, gulrøtter og høns … han gjorde veldig lykke, ble berømt og fikk en masse bestillinger til spisestuer og trappeoppganger”. Fra denne perioden kjøpte Nasjonalgalleriet ytterligere to malerier, ”Høns i høstsol” og ”Grønnsaker”, det siste en fargefanfare av to kålhoder.

Folkestad var en kjent maler, og bildene han er fremdeles å

se på fremtredende auksjoner. Her har vi Interiør med skrivende kvinne

Med en rekke oppdrag fulgte velstand, og i 1916 flyttet familien til Handelsbygningen på Drammensveien i Kristiania, og ”Kølabonn” ble etter hvert et feriested. Omtrent samtidig kjøpte Folkestad et gammelt skipperhus på Brøtsøy utenfor Tjøme, bygde seg atelier i lia ovenfor og kjøpte i tillegg Colin Archer-skøyta ”Saskia”.

I 1921 ble hans første essay trykket i Tidens Tegn, og aktiviteten som skribent tok mer og mer tid bort fra staffeliet. Hans samlede produksjon som billedkunstner ble derfor ikke så stor. Men han malte nokså mange interiørbilder og portretter, og viste stor variasjon i fargebruk og komposisjon. Foruten seg selv og sin første hustru hadde han blant annet Oda Krogh, Nikolai Astrup, Karoline Bjørnson og Einar Sissener som modeller.

Karen Folkestad døde i 1926, og i 1928 giftet Bernhard seg med Ingeborg (”Ingse”) Caprino (født Gude), mor til Ivo Caprino. Som tidligere nevnt tok skribentvirksomheten mer og mer tid (se nedenfor), men han hadde også flere tillitsverv i kunstlivet. Folkestad var formann i Christiania Kunstforening 1915-16 og medlem av Nasjonalgalleriets råd og innkjøpskomité 1917-25. I ”Blaa hjul” beskriver han på en fornøyelig måte et oppdrag, hvor han som kurator for en Krogh-utstilling reiste til Stockholm i 1923.

Utgivelser:

”Blaa hjul og andre ting” (1923) ”Svingdøren” (1926) ”Sol og morild” (1929) ”Gullfisken” (1933) ”Sol og morild. Essays og betraktninger i utvalg” (1968 v/K. Folkestad)

Denne stemningen fra Karl Johans gate malte Folkestad

#1Public

2 visninger0 kommentarer

©Travellers` Club, Oslo, Norway    ts@travellersclub.no      Proudly made by www.hattemannen.no