Søk

Som å banne i kirken! Vi fikk miljødebatt med ny vinkling


Det brant lystig i Clubens lokaler under sesongens første foredrag. Brannfakkelen var det Kjell Danielsen som kastet. Han snakket om miljø i alminnelighet og CO2 i særdeleshet. Og han snakket Roma midt imot. Roma må i denne sammenheng forstås som FNs klimapanel. Kort fortalt gikk Danielsen til frontalangrep mot dommedagsprofetiene i klimadebatten. Han mente mange av synspunktene og forskningsresultatene var hinsides all fornuft og rimelighet. Danielsen understreket selv at han er å betraktes som leg når det gjelder klimaspørsmål. I sine konklusjoner har han brukt logisk tenkning kombinert med fortidens klimaerfaringer. Selv er han spesialist på bygging av satellittstasjoner Prologen Mange av tilhørerne var ikke klar over at Danielsens fordrag i cluben har hatt en minneverdig prolog med deltagelse av flere rikssynsere. Danielsen holdt nemlig i april i år et tilsvarende foredrag i en herreklubb i

Sandefjord, Sandefjord Forum 65, og innholdet ble referert i Sandefjords Blad. Da begynte det å koke. Investor Øystein Stray Spetalen sendte ut et kjedebrev til 50 kjendiser der han redegjorde for Danielsens synspunkter. Blant de 50 personene Stray Spetalens miljøaksjon ble sendt til, er investor og medkriger i Norske Skog, Ove Gusevik, investor Ola Mæle, advokat John Christian Elden, eiendomsutvikler Olav Selvaag, Bislett Games-sjef Steinar Hoen og Rema 1000-sjef Ole Robert Reitan og investor Jens Ulltveit-Moe. I brevet het det blant annet: "Alle forplikter å sende det videre til minst 10 personer, da Ole Mathismoen i Aftenposten og andre

Kjell Danielsen: CO2-faren er en bløff!

venstreradikale i norske media ikke slipper til folk med andre meninger enn sine egne til."

Dette fikk Bellona-leder Frederic Hauge til å tenne på alle pluggene, og oppfordret spontant næringslivet til å boikotte Spetalen. Dermed ble også Spetalens investorvenn i Norske Skog, Petter Stordalen, involvert. ”Jeg vil ikke slå hånden av ham, men forsøke å snakke ham til rette”. Siden har også en rekke politikere og forskere rykket ut og kommentert Danielsens foredrag. Osv .osv. osv. Til VG kommenterte Spetalen Hauges innspill slik: - At Frederic Hauge oppfordrer næringslivet til boikott av meg fordi jeg videresender vitenskaplige forskningsrapporter som er spredt av andre via e-mail til tusentallspersoner får stå for hans regning. Represalier for spredning av informasjon er det heldigvis få styresett som fortsatt praktiserer

Utgangspunktet for et engasjerende og provoserende foredrag kunne dermed ikke ha vært bedre. Men hva var det så Danielsen sa? Vi forsøker oss her med en synopsis av de viktigste elementene:

Tankevekkende tall Danielsen har forsøkt å klargjøre hva klimadebatten egentlig gjelder. Han studerte naturlovene, og kom til oppsiktsvekkende resultater. Han tok også en titt bakover i historien, den gang Vatikanet forbød alle skrifter som påsto at Jorda var rund, og da man risikerte dødsstraff for å påstå at Jorda gikk rundt Sola, og ikke omvendt. Så gikk han løs på historiske realiteter som han etter hvert kastet midt i fleisen på FNs klimapanel: For 12000 år siden forsvant isen som dekket hele Norge og det meste av Nord-Europa. Temperaturen steg og forandret store deler av kloden. Store klimavariasjoner har preget hele vår klode i dens levetid. Dette har vært tilfelle også i historisk tid. Gamle kart fra 1500-tallet viser kysten av Antarktis uten is. Under siste istid var Egypt og Sahara grønne mens Middelhavet var en elv og Svartehavet en beskjeden innsjø. Gjennomsnittstemperaturen har vært konstant 23 grader de siste 3000 årene. Likevel har det vært variasjoner generasjon for

Øystein Stray Spetalen: Jeg sender mine mail til de jeg vil uten at Frederic Hauge bør bry seg!

generasjon. Temperaturen var vesentlig høyere da vi koloniserte Grønland på 900-tallet, men allerede på 1300-tallet var fraflyttingen i gang. Temperaturen hadde sunket, og det fortsatte den med i Den lille istid. I katastrofeåret 1752 ble isen i Stockholm liggende hele smmeren og det ble svikt i avlingene. På 1500-tallet var det tørketid, mens fra midten av 1800-tallet har temperaturen igjen vært stigende selv om det er langt igjen til vi kom opp å samme temperaturer som i istiden. Komplett upålitelig Dernest innledet Danielsen sin svært så kritiske betraktninger m FNs klimapanel. Der spådde man en sterk økning av temperaturen fremover med utgangspunkt fra 1978. - Men en slik modell er komplett upålitelig. Panelets modell var basert på temperaturmålinger fra 1968 til 1987 selv om underlaget som ble benyttet hadde målinger fra 1968 til 1995. Over en 20-årsperiode steg temperaturen markert, men over en 40-årsperiode var den uendret. I alle andre sammenhenger ville en sli modell ha blitt dømt nord og ned, men i FNs panel var det helt OK. Danielsen brukte tid på å forklare svakheten ved at FNs modell lå til grunn for Kyoto-avtalen. Mange av målestasjonene lå nær byer med øket urbanisering, og varmeutstråling Dermed økte temperaturen, ikke som følge av global oppvarming men som følge av varmeproduksjonen i byene. Det er ingen tvil om at temperaturen stiger, men den ligger fremdeles under det vi hadde i vikingtiden. Maldivene er blitt påpekt som en øygruppe som vil synke i havet. Like ligger øygruppen 30 cm høyere i dag enn for 30 år siden. 80 prosent av all is finnes i Antarktis. Selv om temperaturen skulle stige noen grader, vil det fremdeles være 30-40 kuldegrader der. Isen på Nordpolen flyter, og havet vil ikke stige en millimeter selv om all isen der smelter. (Archimedes første lov).

CO2 er ingen synder Danielsen påviste så sammenhengen mellom økende temperatur og aktivitet på sola (solflekker). Det er endringer i solenergien som fører til økende temperatur idet sola tilfører jorda 1344 W/m2 mens varmeavgivelse fra menneskene er 0,02 W/m2. Varmeavgivelse fra vulkaner er 0.05 W/m2. Solaktiviteten er for tiden høy, derfor stiger temperaturen på Jorda. Danielsen ga så en del eksempler på konsekvensen av variasjonen av solflekker før han stilte det sentrale spørsmålet: Hva er betydningen av CO2 i dette? Han ga selv svaret: Ikke noe som helst.

- Sirkuset begynte med at enkelte klimaforskere trodde at CO2 var en vesentlig drivhusgass. Siden 1995 har FNs klimapanel arbeidet med å bevise noe som bare var en ide. Den første vitenskapelige utredningen konkluderte med at CO2 ikke hadde en oppvarmende effekt. FNs klimapanel endret teksten etter at rapporten var signert, og snudde konklusjonen på hodet. Det var en politisk handling som var uhørt i vitenskapelig sammenheng. Fremtredende vitenskapsmenn som har undertegnet den opprinnelige rapporten har i ettertid trukket seg og anklaget klimapanelet for korrupsjon.

Frederic Hauge: Boikott Spetalen!

Noe å tenke på Danielsen mener det er bevist at CO2-innholdet i atmosfæren endrer seg når temperaturen endrer seg - og ikke omvendt. Han mener at dette understrekes av følgende forhold. Ved å vise til en rekke statistikker og målinger av gasser i atmosfæren, konkluderte han med at CO2 utgjør mindre enn 0,004 prosent av gassene i atmosfæren målt etter volum, og 0.05 prosent målt etter vekt. På havbunnen er det 125.000 milliarder tonn CO2 mens det i atmosfæren er 2.500 milliarder tonn. Utslipp fa mennesker er årlig 20 milliarder tonn (!) mens det kommer 30 milliarder tonn fra vulkaner. Endelig er det grunn til å merke seg misforståelsen med at CO2 ligger som en drivhusgass, som et teppe i de øvre luftlag. Men gass vil alltid blande seg jevn med matematisk nøyaktighet. Dessuten utgjør CO2 bare 2 prosent av alle drivhusgasser, mens vanndamp utgjør 98 prosent.

Enige eller uenige? Interessant var det uansett for trampsjefen og alle oss andre å høre det Kjell Danielsen hadde å berette.

Med en rekke eksempler mente Danielsen å kunne påvise C02s manglende betydning for økning av temperaturen på jorda. - Derfor er vi utsatt for et bedrag, både fra forskere og politikere. La oss derfor bruke kreftene på miljøtiltak som har noen hensikt, for eksempel reell forurensning, sa Danielsen blant annet.

Som leserne forstår, er det ikke her mulig å gjengi alle Danielsens betraktninger. Disse hjemmesider går heller ikke god for den vitenskapelige holdbarhet i hans argumentasjon. Men som et innspill i klimadebatten var det unektelig forfriskende. Det er alltid sunt å la motparter komme til orde i kontroversielle spørsmål. I så måte var kveldens foredrag både interessant og tankevekkende. Danielsen understreket selv at han er amatør i denne debatten på samme måte som tilhørerne. Men det forhindrer ikke at man kan mobilisere egen sunn fornuft og gjøre egne vurderinger. For det gjør vi også i en rekke andre samfunnsforhold der vi heller ikke er eksperter.

#1Public

5 visninger

©Travellers` Club, Oslo, Norway    ts@travellersclub.no      Proudly made by www.hattemannen.no