Søk

Nyttig fellesmøte mellom styret og ballotten


Det årlige møtet mellom styret og ballott ble avviklet mandag 22. september 2008. Denne gang var det ingen store eller kontroversielle saker som ble tatt opp. Derimot fikk vi rettet oppmerksomheten mot forhold og problemstillinger som opptar de fleste av oss, og som derfor utløste nyttige ordvekslinger. Faddere må vise oppmerksomhet Første sak var hvordan vi skal forholde oss til nye medlemmer for å få dem til å føle seg hjemme i Cluben. Ikke

Carl Emil jr. var i kraft av å være trampsjef en sikker og målrettet møteleder under fellesmøtet mellom styre og ballott.

uventet var det fadderne som her ble plassert i en nøkkelrolle. De bør følge opp medlemmet, sørge for at de blir introdusert for andre, og at de for hvert besøk føler seg mer hjemme. Øvrige medlemmer bør også ta hensyn til de nye og involvere dem mest mulig. Endelig pålegger det også medlemmet selv et ansvar. Den første tiden er det naturlig med hyppige besøk for å gjøre seg kjent med forholdene. Gjester – som før I en henvendelse fra ett av medlemmene ble det hevdet at møtene fungerer best uten gjester, og at vi derfor burde vedta ”gjesteforbud” to ganger måneden, og i praksis bare tillate gjester de ganger vi har foredrag. Dette vil få de sosiale forhold til å fungere bedre, mente medlemmet. Men her ble han alene. Ingen i verken ballott eller styre mente et var grunnlag for en slik innstramming. Flere av møtedeltakerne hevdet det ikke var noen forskjell på trivsel og sosialt samvær om det var ingen, en eller flere gjester til stede. Dermed blir det status quo.

Carl Emil jr. var i kraft av å være trampsjef en sikker og

målrettet møteleder under fellesmøtet mellom styre og ballott.

Korte og lange reiser Reisekomiteens virksomhet ble også drøftet. Det skjedde spesielt på bakgrunn av at jubileumsturen til Island ble avlyst på grunn av manglende interesse samt at det for øvrig har vært liten aktivitet. Reisekomiteen hadde ingen forklaring på hvorfor interessen for jubileumsturen var så laber. Flere av medlemmene hevdet at planleggingen ikke var langsiktig nok. ”Den store reisen”, som Vietnam, Alaska eller Amazonas bør planlegges minst ett år i forveien, og invitasjonene bør gå ut minst et år før avreise. Disse reisene bør øremerkes Clubens medlemmer. Til kortere reiser i sted og tid, i Europa, bør det inviteres tre måneder i forveien, og her bør man legge forholdene til rette for å medbringe reisefølge. Invitasjonene bør også holdes varme under møtene før påmeldingsfristen går ut. Det er for øvrig stor interesse for reisen til Bryssel 28. november til 1. desember, Til nå har vi 34 påmeldte, og det settes strek ved 40.

Under fellesmøtet avbilder vi gjerne styret og ballott. Men denne gang var tre av styremedlemmene fraværende. Dermed får vi nøye oss med ballott. På bildet ser vi fra venstre Stian (ballottsjef), Aksel, Alf G., Sven Erik, Alan, Olai og Kjell-Otto.

Tramp med to papirutgaver Vi diskuterte også Tramp og vår hjemmeside. Redaktøren fikk ros, heder og skål for det flotte arbeid han gjør med hjemmesiden. Men, det ble påpekt at papirutgaven hittil i år har glimret ved sitt fravær, hvilket redaktøren var den første til å beklage. Det skyldtes stort arbeidspress og omstendelige rutiner. Han har nå innarbeidet nye prosedyrer som vil forenkle utsendelse av papirutgaven. Første utgave kommer ultimo september mens det heretter vil bli gitt ut en papirutgave til siste møte desember, og til siste møte i juni. Da vil sesongens program være høyaktuelt, spesielt for de som ikke er på nett. Det ble drøftet nye publiseringsverktøy for hjemmesiden, noe som skal utredes nærmere. Redaktøren antydet også nye faste innslag som bred presentasjon av styret og ballott, og i siste omgang hele medlemsmassen. Men her er det langt frem. En slik løsning vil dessuten forutsette en passordløsning for medlemmene slik at denne delen av siden kun blir til internt bruk. Hvor lenge papir og hjemmesider vil bli produsert side om side, ble det ikke tatt stilling til. En slik parallellkjøring vil uansett finne sted på ubestemt tid. Først når vi alle er på nett og er daglige brukere av nettmediet, vil en slik diskusjon være aktuell. Reklame – for og imot Trampsjefen liker ikke reklameplakaten som henger på gavlveggen, men verken flertallet i styret eller ballottens medlemmer synes at vi skal si fra oss en inntekt på 50.000.- kr. i året på bakgrunn av estetiske vurderinger. Ved taffelet diskuterte vi blant annet muligheten for å blåse liv i "Fredagstreffet", den gamle tradisjon med å møtes i cluben kl. 12 fredager til kaffe og wienerbrød. Rolf tilbød seg å gjøre et forsøk med å mobilisere en gjeng som kan ta ansvar for dette på skift. Tore sørget, vanen tro, for trivselen rundt langbordet. Med vissheten om en slik en servering var det ingen av deltakerne som var vonde å be. Gorm manglet, men han hadde gyldig grunn. Han er i Kamchatka. Stein og Tom fra styret gikk også glipp av en nyttig og hyggelig kveld.

#1Public

1 visning0 kommentarer

©Travellers` Club, Oslo, Norway    ts@travellersclub.no      Proudly made by www.hattemannen.no