Søk

Fredagstreffet gjenoppstår og veterantreffet er flyttet på


Man skal vokte seg vel med å gi avkall på det som lyser opp i tilværelsen. Derfor bringer vi nå nytt liv til en begivenhet av i går – fredagstreffet. Dette er dagen da de som har anledning til å møte opp i Cluben klokken 12 på fredag får både kaffe og Wienerbrød, og en hyggelig prat ved ukeslutt. For mange var fredagstreffet en fast post på programmet. Einar Lund og Lars Andreassen holdt i tømmene og sørget for både kaffe og wienerbrød. Men etter som disse to la ned vandringsstaven, døde også fredagstreffet ut. Mye tyder på at dette skjedde fordi det ikke lenger var noen som sørget for at tradisjonen skulle fortsette.

Nå har styret bestemt at tradisjonen skal gjenopprettes og fredagstreffet blir nå og i fremtiden et samlingspunkt for de som har tid og anledning til å avlegge cluben en visitt en formiddag ved ukeslutt. Det er trampsjefen selv, Carl Emil jr. , som har ansvaret for treffet den første fredagen. Han sørger for wienerbrød og kaffe. (Neida, det ledsagende bildet er ikke en glipp, men en følge av at redaktøren for disse hjemmesider ikke hadde wienerbrød til rådighet da bildet ble tatt. Dermed ble det hans hjemmebakte rundstykker som får illustrere disse ord).

Carl Emil var altså første mann ut med rorpinnen, men det er meningen at dette skal gå på omgang. For å sikre oss at vi holder orden i sakene, er Rolf Bjerke Paulssen utnevnt til ”ordensmann”. Han skal administrere ordningen.

Vår hjemmeside benytter også anledning til å omtale et annet treff – det årlige veterantreffet. Det var opprinnelig fastsatt til 28. november. Men det er samme ag som avreise for Clubens tur til Brussel og dermed ble veterantreffet fremskyndet til 21. november. Da er veteranene hjertelig velkommen. Bare for ordens skyld; kriteriet for å kunne kalle seg veteran er at man har vært medlem i 25 år. Hvem det gjelder. En oppsummering fra matrikkelen viser at 33 av oss har vært medlemmer i 25 år eller mer. Ikke dårlig!

For disse to medlemmene kan det ikke herske tvil om at de kvalifiserer til betegnelsen veteran”. Carl Emil og Henning har fartstid i Cluben fra henholdvis 1955 og 1973.

Rolf Bjerke Paulssen er ”ordensmann” og skal sørge for at fredagstreffet fortsetter og fortsetter og fortsetter og…….

#1Public

0 visninger0 kommentarer

©Travellers` Club, Oslo, Norway    ts@travellersclub.no      Proudly made by www.hattemannen.no