Søk

Bare en denne gangen - høsten 2008


Enkelte syntes kanskje det var stusselig med en opptagelse der bare en ny kandidat ble tatt opp som medlem. Det skjedde onsdag 5. november da Lars Sondre Dalsjø ble en av oss. Men ingen grunn til å falle i dype taker av den grunn. For et halvt år siden var det også opptagelse, og da fikk vi fem nye medlemmer. Dermed ble det seks på årsbasis, og det er jo ganske bra. Mer enn ganske bra er vårt nye medlem. Lars Sondre har vist seg jevnt og trutt i Cluben mens han hang på tavlen, og meget tyder på at han blir hyppig å se også i årene fremover.

Carl Emil skal feste trampelagets nål på Lars Sondres jakkeslag mens Sven Erik applauderer. (Foto Alf G. Andersen)

Solid fortid Lars Sondre har en solid fortid når det gjelder eksotiske reiser. Som ingeniør, har han vært beskjeftiget med å bygge fabrikker både i blant annet Vietnam og Russland. Dessuten er passene, som sikkert er utgått, fylt opp med stempler fra en lang rekke andre land. Faddere for Lars Sondre er Wilhelm Bøe og Per Morten Alvenes. Det ble en hyggelig aften uten de store intellektuelle utfordringer. De fleste av oss kjenner godt premissene for opptakelser som følger en nøye fastlagt prosedyre. Sven Erik skal også denne gang ha honnør for hvordan ledet seremonien som en ”nådeløs humorist”. Dette kan han! Etter Tores sorte gryte var ordet fritt, og det fikk oss til å dvele ved Wilhelms påminnelse.

Parlamentet slik det i dag fremstår i alle sin prakt. Det kunne ha vært jevnet med jorden i 1602.

Da det nesten smalt - Husk at det i dag er 5. november, og i britisk sammenheng er dette ikke noen som helst dag. Wilhelm brakte oss dermed tilbake til året 1605 og en begivenhet som kunne ha blitt skjebnesvanger for England, ja kanskje også for andre deler av kloden. - 5. september er nemlig dagen for ”the Gunpower Plot”, en sammensvergelse som tok sikte på å myrde kong Jacob I. Bakgrunnen for tildragelsen var kongens protestantiske tilhørighet. I England var det på begynnelsen av 1600-tallet en katolsk gruppe som ønsket å gjøre alt for å eliminere protestanten på tronen. Guy Fawkes var en av fremste konspiratørene, og han lyktes nesten med et komplott som ga navnet til The Gunpower Plot. På en eller annen finurlig måte klarte Guy og hans mann å plassere 35 tønner med krutt under Parlamentet. Akkurat på 5. november skulle kongen være til stede og Guy skulle sørge for et drepende fyrverkeri. Men det ble det aldri noe av. Planen ble avslørt av en brevskriver som kjente til den og som rådet sin onkel til å holde seg borte fra Parlamentet akkurat denne dagen. Planene kom øvrigheten for øre, og 5. november tok de Guy på fersk gjerning. Kruttet var på plass. Det var også Guy som skulle tenne på elendigheten. Det gikk altså galt. I stedet rammet elendigheten ham selv. Han ble anklaget for høyforræderi og ble torturert på det mest brutale før lemmene ble skilt fra kroppen og spredd for alle vinder. De 11 øvrige medlemmene i gruppen ble også henrettet etter at de var angitt under tortur. Hver 5. november salutteres det over hele England for å gjenoppfriske det makabre minnet.

Kings Bay Apropos 5. november – noen hundre år senere inntraff også en dramatisk begivenhet som skulle få vidtrekkende konsekvenser i norsk politikk. 5. november 1962 inntraff en gruveulykke på Svalbard, nærmere bestemt i Kongsfjord. Den er senere omtalt som Kings Bay-ulykken som førte til at Einar Gerhardsen og hans regjering måtte gå. I Stortinget var det daværende Sosialistisk Folkeparti som var stemmene på vektskålen som førte til regjeringens avgang

#1Public

2 visninger

©Travellers` Club, Oslo, Norway    ts@travellersclub.no      Proudly made by www.hattemannen.no