Søk

På besøk hos gode naboer i København


Det er alltid hyggelig med gode naboer, som for eksempel vår broderklubb i København. Jeg har tidligere vært sammen med flere av dem under våre reiser, men har aldri besøkt dem i deres rede. Tirsdag 5. oktober var tiden inne, og jeg avla en visitt i det som offisielt heter The Adventurers' Club of Denmark (AC). Det ble en hyggelig formiddag.

Gamle venner
Formiddagen gikk med til å samles til lunsj rundt Det runde bord, samt at nesleder Jens Hjorth viste meg rundt Cubens innerste sirkler, Club som for øvrig er lokalisert nesten helt nederst i Nyhavn. Der ligger den i et gårdsrom som den har gjort det siden en av medlemmene generøst donerte lokalene til Cluben en gang i 1950-årene.AC har like mange likhetspunkter med vår egen club som det er forskjeller. Likhetene er først og fremst at det er en club for bereiste og ”egnede” menn, den har møter hver uke, den eier sine egne lokaler og har en medlemsmasse på 115. AC ble stiftet i 1938, og lever i dag i beste velgående hvilket også gjorde det til en fornøyelse å besøke dem. Jeg var altså til stede på et lunsjmøte og fikk gleden av å sitte ved siden av Jens Hjorth. Bortenfor ham satt en gammel kjenning, Jørgen Bjerre, som deltok på den sagnomsuste fellesturen til Amazonas i 1993 der redaktøren av disse sider også hadde gleden av å være med. Det var virkelig en fornøyelse. Ved bordet ble det derfor utveksling av minner fra reisen som ingen av deltakerne noen sinne vil glemme, ikke sant Henning og Kjell-Otto?

En gruppe medlemmer samlet under portrettet til stifter og evig forbilde – polarforsker og eventyrer Peter Freuchen

De eksotiske reiser

Vi møttes altså om formiddagen, nærmere bestemt tirsdag klokken 12. Halvparten av møtene er om formiddagen, mens den andre halvdelen er kveldsmøter med middag og foredragsholder. AC har ikke eget kjøkken slik at medlemmene om formiddagen har med seg egen matpakke mens de før kveldsmøtene bestiller mat til hyggelige priser fra en naborestaurant.

Lokalene kan minne om våre egne. Veggene på møterommet er dandert med relikvier og bilder fra over 70 års reisevirksomhet. På den runde bordet, som er langt større en vårt eget, er det ingen stedler men medlemmenes navn er gravert inn. I etasjene over finner vi et styrerom og bibliotek, fortrinnsvis med bøker signert av clubens egne medlemmer. Clubens liste over nåværende og avdøde medlemmer er imponerende lesning. Her er mange store navn, og også i dag dreier det seg kun om virkelige globetrottere. De er svært bereiste, og mange av dem har virkelig eksotiske reisemål bak seg. Det illustreres også av Clubens reisemål de siste 20 årene. Her er ikke tale om hyggeturer med damer til Europa, me reisemål sm Namibia, Peru, Amazonas, Malasia, Rachistan – og Baikal-sjøen som nå planlegges vinterstid. Her er for øvrig Cluben åpen for deltakelse fra TC. Både Hjorth og Bjerre mener vi bør bli flinkere til å samarbeide om store og krevende reisemål. Dette er noe vi bør ta alvorlig.

Nestformann Jens Hjorth og mitt reisefølge til Amazonas i 1993, Jørgen Bjerre, utenfor Clubens lokaler i Nyhavn.

Ikonet Peter Freuchen

Når vi skriver om Adventurers' Club of Denmark, kommer vi ikke utenom å nevne Clubens stifter og store ikon – den berømte Peter Freuchen. I 1938 var det en gruppe på ti bereiste personer, med Freuchen og fremmedlegionæren Carl Mogensen i spissen, som satte det hele i gang. Vi kan minne om at det var en tid da verdenskartet fremdeles hadde mange hvite flekker, og bare det å reise kunne være svært så utfordrende. Med andre ord, det var mange, mange år før charterferiens tid. Naturlig nok hadde mange av de første medlemmene store reiseerfaring fra Grønland, blant annet Steen Malmquist som jeg kom i prat med. Han har bodd 45 år på Grønland, han har truffet Peter Freuchen og har visstnok også relasjoner til viden berømte polarforsker Knud Rasmussen som døde fem år før cluben ble stiftet. Bare et par ord m Freuchen: Peter Freuchen (1886 – 1957) Han var journalist, oppdager og forfatter. Deltok i mange ekspedisjoner til Grønland, og anla sammen med Knud Rasmussen stasjonen Thule på Grønland i 1910. Peter Elfred Freuchen var i årene 1913-1919 bestyrer av Thule. Freuchen oppholdt seg også mye i USA, bl.a. i Hollywood og Alaska hvor han bl.a spilte en stor rolle i filmen ”Eskimo” (1933). Freuchen skrev mye om Grønland og Grønlands inuitter. Etter hans død ble asken spredd av den amerikanske militærbasen USAF over det berømte ”spisebordfjellet” Thule Mountai

Heyerdahl og Gagarin
For ikke å påføre oss selv komplekser, vil jeg ikke gå dypere inn i medlemsmassens reiseerfaringer, men konstaterer bare at den er imponerende. Jeg begrenser meg til å nevne Gorm Skifter som i 1951 tok seg frem fra Finnmark til København – på hesteryggen. Slå den! Det er imidlertid verd å avlegge enda en visitt til deler av medlemsregistret, og da må vi igjen gå tilbake til begynnelsen i 1938. En av stifterne i denne herreklubben var kvinne! Det var Estrid Good som var medlem i 32 år. Hun var i hele sin medlemstid høyt verdsatt, og mens hun levde fikk Cluben flere kvinnelige medlemmer, det var vissnok fem av dem på det meste. Men da Estrid døde i 1999, var det slutt på Clubens feminine innslag. Det er verd å merke seg to av Clubens æresmedlemmer. Den ene er Thor Heyerdahl som ble æresmedlem i 1991. Den andre er Juri Gagarin som ble hedret med æresmedlemsskap i 1962. Sistenevntes reiseerfaringer er vanskelig å matche – selv 48 år etter at han ble hedret!

Et artig apropos. Medlemmer Dieter Betz, som jeg ble kjent med på reisen til Amazonas, hadde egentlig tysk statsborgerskap. Men under besøk i Cluben fant han seg så godt til rette at han i 1992 ble anbefalt som medlem. En forutsetning var at han var dansk statsborger. Det ble han fortere en svint. Dermed ble han pære dansk! Jo, i denne Cluben er det mange historier å berette. Det alene bør invitere til nærmere forbindelser.

Tekst og foto Alf G. Andesen

#2010 #1Public #TheAdventurersClubofDenmark

0 visninger

©Travellers` Club, Oslo, Norway    ts@travellersclub.no      Proudly made by www.hattemannen.no