Søk

17. mai. Jorden rundt – og i ambassadørens selskap


17. mai i Cluben er tuftet på gode tradisjoner. Det er dagen da mange av medlemmene tar med seg familiemedlemmer på en formiddagsvisitt som inkluderer hyggelig samvær, pølser, kaffe og kaker samt sprudlende dråper. Slik ble det også denne under årets nasjonaldag. Allerede godt før klokken 12 begynte lokalene å fylles av blide og forventningsfulle medlemmer og gjester som ikke ville være denne dagen i Cluben foruten. Da klokken var 13 var alle stoler besatt og meget tydet på at svært så godt besøk. Dette ble bekreftet av Tore som konstaterte at det i pølsegryten bare var èn pølse igjen da det hele var over. Altså, bedre besøk enn på svært lenge.

Presis klokken 13.00 ga Gorm ordet til dagens 17.mai-taler som var Frode Nilsen. Han har en fortid som ambassadør i en rekke land, blant annet i Chile. Frode inviterte tilhørerne til å bli med på 17. mai-markeringene i de ambassadene han hadde hatt ansvaret for. Vi fikk bli med på høytidelighetene, og på hvor viktige disse markeringene er og har vært for de som sogner til våre utenriksstasjoner. Så var det tid for Hans Majestet Kongens skål. Det var en av Clubens absolutte nestorer, Hans Gran, som i år hadde fått æren av å invitere alle oss andre til å bli med og heve glasset for Kongen.

Etter Kongens skål var den offisielle del av programmet over og årets 17. mai-samling i Cluben ebbet stille og rolige ut samtidig som de fleste nok dvelte ved verdien av å holde en slik tradisjon ved like.

Frode Nilsen inviterte gjestene med på en vidstrakt 17.mai-reise til fjerne himmelstrøk der han selv hadde tjent som ambassadør. Vi fikk høre om 17.mai-tradisjonene ved de forskjellige ambassadene han hadde ledet.

#1Public

0 visninger

©Travellers` Club, Oslo, Norway    ts@travellersclub.no      Proudly made by www.hattemannen.no