Søk

"Josefine" - Vårpuss og varmeovner..!


En lørdag i midten av april tok Per Steffensen og Per Jæger på seg oppgaven å rydde utenfor Cluben. De fjernet løv, grus og annet på parkeringsplassen, fortauet, innkjørselen og i bakgården. Det ble feiet og ryddet samt vasket med Jægers fine trykkvasker. Til og med et godt stykke opp på veggene ble det vasket. De klippet noen grener i hekken mot naboen, og alt ble kjørt bort av Jæger. Uken etter var det jammen en annen som hadde tatt på seg å klippe hekken skikkelig ned – uten at vi vet med sikkerhet hvem det var, men en mistanke har vi…. For vi tror det var Trampsjefens bil vi så i forbifarten. Vi møter nå i alle fall våren med et ryddig og pent uteområde. Det er alltid hyggelig når noen uoppfordret tar på seg - og gjennomfører - oppgaver. Tusen takk, gutter!

Ellers er jo Per Steffensens "kjepphest" dette med temperaturstyring i Cluben, og han påpeker stadig hvordan dette fungerer - hva vi skal gjøre - hvordan vi skal gjøre det ... og kanskje aller viktigst: Hva vi ikke skal gjøre!

Her er hans retningslinjer nedskrevet:

LES OG LÆR..!

Styring av el.varme/panelovner:

Flere ganger i vinter (og i fjor vinter) har fjernkontrollen blitt ”omprogrammert” til det hinsidige eller andre måter.

Er det private arrangementer er det bare å trykke på rød-merket knapp på fjernkontrollen i god tid før lokalet skal tas i bruk. Hold inne i ca 3 sekunder og temperaturen viser da +20 °C. Den går tilbake til forhåndsinnstilt temperatur helt av seg selv kl 2400 hvis en ikke trykker på samme knappen når bruker av lokalet går derifra.

En enkel instruks om dette finnes i skapet der fjernkontrollen er.

Enkelte ganger går avtrekksvifte på kjøkkenet for fullt når det ikke er aktivitet der. Den skal stoppes når avtrekket ikke er i bruk.

Det er ganske store effekter (=kroner) vi kan spare dersom alle brukere av vår kjære Club passer på ovennevnte.

#1Public

0 visninger0 kommentarer

©Travellers` Club, Oslo, Norway    ts@travellersclub.no      Proudly made by www.hattemannen.no