Søk

Bjørn Grinde: ”Fra urfolk til økolandsby”


Årets første foredragsholder lovet godt for kommende sesong. Professor og forskningssjef ved Folkehelseinstituttet Bjørn Grinde var et spennende bekjentskap som ga oss langt mer enn tittelen på fordraget indikerte. Hvordan er vi egentlig bygget opp – inne i hodet – var et av de første spørsmålene han belyste. Og som så mange ganger tidligere når flinke folk forklarer noe komplisert så klarte han å få det hele til å høres enkelt og forståelig ut. Uttalelser som: ”hjernen er vårt mest utsatte organ” - ”det største helseproblemet i Norge er psykiske lidelser” og ”mellom 30 og 50% av den norske befolkning vil i løpet av sitt liv være plaget av psykiske lidelser..” sørget for full oppmerksomhet fra salen, og åpnet for et hav av spørsmål i etterkant.

Når denne fargerike mannen atpåtil er noe så pussig som adferds-biolog (og ikke adferdspsykolog) – har skrevet sin egen bibel, og en bok med tittelen: ”Evolusjonen som guide for livet og forståelsen av menneskelig oppførsel” – forstår man at vi har med en spennende og fantasifull herremann å gjøre.

Det var et glitrende og engasjerende foredrag som blant annet lærte oss at hjernen vår egentlig styrer etter enkle prinsipper, om hva som lønner seg, altså for eller i mot, eller belønning og straff – og at mye hudkontakt allerede fra barndommen gir mindre angst i voksen alder.

At vi har gjort noe riktig ved å være medlemmer i Travellers’ Club, fikk vi også bekreftet av professoren. ”Å bygge seg sosiale enheter skaper ikke bare venner, men tilhørighet, noe som igjen gir trygghet og ro i en ellers oppjaget og tydeligvis psykisk utsatt hjerne.”

Vi løfter våre glass og takker for en fin aften!

#1Public

1 visning

©Travellers` Club, Oslo, Norway    ts@travellersclub.no      Proudly made by www.hattemannen.no