Søk

Kongelig Æresmedalje og diplom til "Petter'n"


Nå er det ikke lenger bare oss i Travellers' Club som er oppmerksomme på Rolf Pettersens innsats under andre verdenskrig. Ryktet har spredd seg helt opp i de aller høyeste sirkler, og selveste kong Harald mente det nå var på sin plass å hedre "Petter'n" for alt han hadde gjort under siste verdenskrig.

I en enkel seremoni hjemme hos Rolf overrakte en oberstløytnant fra Forsvarets Overkommando på vegne av Kongen en æresmedalje og et diplom som takk for Rolfs innsats under krigen. Diplomet var signert av selveste HKH Kong Harald V og det var en rørt og takknemlig Rolf som fikk medaljen festet til jakkeslaget. Tilstede var også formannen i Grenselosforeningen, samt forlegger Oddbjørn Monsen som vi kan takke for bildene. Avisen VG er i skrivende stund hjemme hos Petter'n for å lage en artikkel om ham. Så følg med!

Vi gratulerer!

... og slik ser boken ut, som kanskje var den som gjorde de høye herrer oppmerksomme på Rolfs meritter. Som tidligere nevnt er boken ført i pennen av Alf G. Andersen og utgitt på Skyline Forlag ved Oddbjørn Monsen ...og alle disse gutta er altså medlemmer av vår Club!

#1Public

3 visninger

©Travellers` Club, Oslo, Norway    ts@travellersclub.no      Proudly made by www.hattemannen.no