Søk

Ny direktør for Sjøfartsmuseet og ny konservator i TC


Espen Wæhle ble medlem av Travellers’ Club i fjor, og med sin bakgrunn som museumskonservator ble han sporenstreks utnevnt til ny konservator for oss og våre samlinger. Etter drøyt 20 år i stillingen trakk Gorm Lund seg fra stillingen med et smil, i visshet om at nå var vi endelig i gode hender. Signaleffekten må ha vært kraftig, for bare noen måneder senere ble han også utnevnt til direktør for Norsk Maritimt Museum. Dette museet vi tidligere kjente som Sjøfartsmuseet på Bygdøy. Midt i september steppet han inn som foredragsholder på kort varsel, da visetrampsjefen hadde fått avbud fra han som egentlig skulle snakke denne kvelden.

”Litt om våre samlinger – og litt om andre ting også..” var en løs tittel på kveldens tema. Hadde det vært under den gamle konservatorens tid, ville han snakket som en foss om våre gjenstander. Og mye av det han hadde fortalt ville nok hatt et snev av sannhet i seg, men det er forskjell på en amatør og en proff. Espen nøyde seg med å påpeke at vi har mange spennende gjenstander som skjuler mange interessante historier – og når han har satt seg litt bedre inn i enkeltdetaljene vil han komme tilbake til, og fortelle om, hva vi er omgitt av. Der fikk vi demonstrert forskjellen på ny og gammel konservator… Dermed skiftet han tema og fortalte om Norsk Maritimt Museum i stedet, og det var ingen kjedelig historie. De har, som så mange andre museer, slitt med dårlig økonomi og lave besøkstall. Dette ville han gjøre noe med, og han innviet oss i fremtidsplanene til museet med den beste beliggenheten i Norge.

Sjøsettingen av 1500-tallskopien av en arbeidsbåt funnet i mudderet ved utgraving i Bjørvika. Alt ble gjort på gamlemåten, med muskelktaft, både bygging og sjøsetting.

Han fortalte om båtfunnene i Bjørvika, hvor rester av 1500-tallsbåter ble gravet opp fra mudderet i forbindelse med barcode-utbyggingen. Disse vrakrestene ga utgangspuntet for et byggeprosjekt. Å lage en nøyaktig kopi av en av disse båtene, bygge den på den gammeldagse måten og bruke denne båten aktivt i tiden fremover for å skape interesse for norsk sjøfart og museet. Bare et par dager før Espens foredrag ble båten sjøsatt under stor festivitas. Et fint og lærerikt foredrag som løftet aftenen til behagelige høyder. At middagen etterpå besto av Tores eminente kjøttkaker trakk heller ikke aftenens helhetsinntrykk noe særlig ned.

Hvem er så vår nye konservator?

Espen, vårt medlem nr. 1114, er magister i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo med støttefag i sosiologi, prosjektarbeid, miljøfag, generell økologi, primatologi og menneskets evolusjon samt naturgeografi, i all enkelhet... Magistergraden tok han på feltforskning blant Efe-pygméer og nabofolket Lese Dese i den nordøstre del av Ituri-skogen i Orientalprovinsen i Den demokratiske republikk Kongo på begynnelsen av 80-tallet. Noe han faktisk har foredratt om for oss i Travellers’ Club tidligere.

Han har jobbet i Kongo, Botswana, Eritrea, Ghana, Kenya, Mali, Sudan, Sør-Afrika, Sudan,Tunis, Zambia og blant etterkommere av afrikanske slaver i Brasil. Han har vært leder for Afrika-avdelingen i Regnskogsfondet, jobbet i Norad, ved Etnografisk Samling ved Universitetets kulturhistoriske museer i Oslo, på Etnografisk Samling ved Nationalmuseet i København, på De kulturhistoriske samlinger ved Bergen Museum og på Unifob Global og ved Universitetet i Bergen - og nå altså også konservator i Travellers' Club.

Det er ikke så underlig at vi nå føler oss i trygge hender…?

#1Public

0 visninger0 kommentarer

©Travellers` Club, Oslo, Norway    ts@travellersclub.no      Proudly made by www.hattemannen.no