Søk

Rolf ”Petter’n” Pettersen - nytt Æresmedlem


Da årets generalforsamling og middag var tilbakelagt, men før dessert og kaffe, banket det hardt på døren. Det ble ropt ”kom inn..” og inn steg visetrampsjefen med alvorlig mine og et brev i hånden, som han hviskende overrakte Trampsjefen. Vi gjenkjente prosedyren og skjønte at nå var det noe stort på gang...

”Vil Trampbroder 858 Rolf Johan Pettersen, født 5. juli 1919, komme frem til oss” – sa Tramp-sjefen, og han fortsatte med å fortelle i korte drag om ”Petter’n” sitt innholdsrike liv både i og utenfor Cluben. At Rolf Pettersen gjorde en viktig jobb i krigsårene kom Trampsjefen også inn på, og noen ord om hans fargerike liv etter krigen ble også nevnt. Trampsjefen avsluttet slik: ”Kjære Broder, du har hørt hva som er sagt om deg. Vi har alle lagt merke til din innsats, og et samlet styre og en beslutningsdyktig ballottkomité har kommet til at vi vil hedre deg med Æresmedlemskap i Travellers’ Club.”

En lett beveget "Petter'n" flankert av Trampsjefen og viseTrampsjefen, uttrykker overraskelse og takknemlighet etter seremonien.

Tekst: Gorm G. Lund - Foto: Alan Billyeald

#1Public

0 visninger0 kommentarer

©Travellers` Club, Oslo, Norway    ts@travellersclub.no      Proudly made by www.hattemannen.no