Søk

Har årsfest med damer noen fremtid?


Etter at inneværende års årsfest med damer måtte avlyses p.g.a. for få påmeldte er det blitt sendt ut en spørreundersøkelse til de medlemmer som har korrekt e-postadresse oppført i matrikkelen og ikke bor i utlandet eller på Svalbard, samt til dem som var til stede på møtet 23. oktober. 27 (syvogtyve) har svart, som utgjør en svarprosent på 30%.

Svarene er nedslående. Kun 4 (fire) svarer at de hadde meldt seg på årsfesten 2013, 4 (fire) at de var på årsfesten i 2012, 4 (fire) i 2011, 6 (seks) i 2010 og 8 (åtte) i 2009.

Blant pikante svar for hvorfor man ikke meldte seg på årets årsfest er "det må danses mere", "deltakerne er litt for gamle", "det er ikke nok pomp og prakt" og at "det var katastrofe den gang Gorm ikke var toastmaster".

Kun 4 (fire) oppgir at datoen 8. mars 2014 passer for dem og at de vil melde seg på, 1 (en) svarer at det vet han ikke før fire uker i forveien.

7 (syv) oppgir at de aldri går på disse årsfestene av forskjellige grunner, som at de går i Tramplaget fordi at det er en herreklubb eller at slike fester ikke er noe for dem og/eller deres koner. (Nå er det jo årsfest med damer, ikke årsfest med koner!)

Uansett om man velger å se på svarene som et representativt utvalg, altså at det er 4 av 27, d.v.s. hver syvende medlem (ca. 13) som er interessert i å gå på årsfest med damer 8. mars 2014 eller at det faktisk kun er 4 (fire) totalt (sannheten ligger vel et sted mellom de tallene), så er tallet nedslående. Spørsmålet man må stille seg er: "Er tiden for Tramplagets årsfester med damer forbi?". Skal vi opprette en "årsfest for herrer", eller blir det for likt et alminnelig trampmøte?

ELLER ER DET NÅ EN HEL HAUG SOM VIL REAGERE PÅ DENNE ARTIKKELEN og gi melding om at "jeg fikk meg ikke til å svare på spørreundersøkelsen, men selvfølgelig vil jeg delta på årsfest med damer 8. mars 2014!"

Med

tramphilsen

Matz Lonnedal Risberg

Medlem 1096

#1Public

0 visninger

©Travellers` Club, Oslo, Norway    ts@travellersclub.no      Proudly made by www.hattemannen.no