Søk

Generalforsamling - og utdeling av Den Utgåtte Støvels Orden


Rett før påskeferien avviklet vi generalforsamling, med gjennomgang av året som gikk og valg av nye ledere i tiden fremover. Men rett før vi skulle starte banket det hardt på døren og inn kom visetrampsjef Gorm, med en alvorlig mine og en konvolutt under armen. Han gikk bort til trampsjef Carl Emil, overrakte konvolutten og visket ham noen ord øret.

Trampsjefen åpnet konvolutten og leste høyt med et fornøyd uttrykk i ansiktet; "Vi har en gledelig melding. En av våre brødre skal hedres i dag... Vil Trampbroder 1052 Arne Habberstad komme frem".

En tydelig beveget Arne steg frem, og trampsjefen fortsatte:

"Arne Habberstad har vist stor lojalitet og innsats og har sittet i Clubens styre i 11 år. Han har i denne perioden hatt ansvar for Clubens økonomi, var sentral i ordning av lån for det store oppussingsarbeid og han har i den senere tid å passet på at gjelden har blitt tilbakebetalt på en ordnet måte. Han har lagt inn utalligge timer med arbeid som har vært utført på en seriøs og betryggende måte. Han har alltid delt sine kunnskaper på en positiv og engasjerende måte og fortjener denne hedersbevisning for fortjenestefullt virke for Travellers´ Club. Kjære Broder, du har hørt hva som er sagt om deg. Vi har alle lagt merke til din innsats, og Clubens styre er kommet frem til at vi vil hedre deg for denne innsats ved å tildele deg Den Utgåtte Støvels Orden."

Applausen som fulgte viste at dette var en populær utnevnelse og at alle syntes Arne hadde fortjent denne hedersbevisningen.

Som en siste oppgave i sine seks år i styret og stell hadde Gorm og Carl Emil gleden av å kunne tildele Arne Habberstad DUSO.

Og så kunne generalforsamlingen begynne. Alle rapportene ble godkjent uten innsigelser, regnskapene og budsjettene likeså. Kontingenten forblir uforandret, og alle de innsendte forslagene om å forandre våre lover ble nedstemt med knusende majoritet. Vi vil tydeligvis ha det slik vi alltid har hatt det...

Det ble også i år forlangt skriftlig avstemning på ny trampsjef, selv om det ikke var satt opp noen motkandidater til ballottens forslag - Thor Haraldsen. Av de 44 fremmøtte ville 41 ha Thor, èn stemte blankt, èn stemte på Åge Hovden og èn på Knut Gundersen.

Så det nyvalgte styret består nå av trampsjef Thor Haraldsen, og med seg har han fra det tidligere styret Per Morten Alvenes, Harald Willoch og Nils Carl Aspenberg. Nye styremedlemmer ble Børre Petersen, Espen Wæhle og Christian Hallan.

hor Haraldsen griper ordet og takker for tilliten. Nå er det han som skal lede Cluben i tiden fremover.

I ballotten sitter Per Steffensen, John Mosvold, Alan Billyeald, Lauritz Sømme og Petter Nørholm igjen fra tidligere, og de to nye ble Helge Baardseth og Gunnar Sjøwall jr. Anders Lorange og Per Erling Refsnes sitter videre som revisorer.

Så byttet Carl Emil og Thor stol, slik at den nyvalgte sjefen kunne skue Cluben sin fra høysetet. Carl Emil avleverte en takketale til de som hadde sittet, (og jobbet) sammen med ham i styret – og dermed var generalforsamlingen over, også denne gang under trygg ledelse av Hallvard Austlid. Tores lapskaus gled ned på høykant og det var smil og lutter glede over hele fjæla...

#1Public

4 visninger

©Travellers` Club, Oslo, Norway    ts@travellersclub.no      Proudly made by www.hattemannen.no