Søk

Skal vi bygge ut bakgården vår – eller skal vi ikke..?


Debatten har bølget, og mange mener mye – om vi skal bygge ut, hvordan det skal se ut utvendig, og ikke minst innvendig, hva med kjøkkenet, hva med lagerplass, hva vil det koste, hvordan vil det se ut, hva får vi i økte leieinntekter og vil vi i det hele tatt få lov av Byantikvaren?

Vel, i september satt styret ned ”Planleggingskomiteen – for eventuell utbygging av bakgården” og det er de nedenfor nevnte herrer som skal se på og svare på alle spørsmålene. Deres innstilling og gjennomarbeidede utkast skal foreligge før vi går inn i det nye året. Det skal da gi svar på grunnforholdene, svar på alle de bygningsfaglige spørsmål, ha et kostnadsoverslag og en finansieringsplan, de skal ha avklart med Byantikvaren og Plan & Bygg og de skal kunne fremvise relevante tegninger på hvordan utbyggingen bør løses.

Underveis i prosessen skal de selvfølgelig rapportere til styret om fremdriften, men de vil også informere medlemmene, og samtidig være åpne for innspill og gode forslag. En åpen, demokratisk prosess som skal kuliminere med at forslaget fremlegges på neste generalforsamling til avstemming: Skal vi – eller skal vi ikke bygge ut bakgården vår..?

Komiteen består av:

Stein Magnussen (formann) – Per Erling Refsnes – Thor Haraldsen – Carl Emil Petersen – Hans-Petter Lien og Gorm G. Lund

#1Public

1 visning

©Travellers` Club, Oslo, Norway    ts@travellersclub.no      Proudly made by www.hattemannen.no