Søk

Så var vi i gang igjen! "Byggesaken" er det store samtaleemnet


Trampsjefen uttaler i forbindelse med utbyggingsplanleggingen: "Dette ble gjennom gått på club kvelden den 20 august, ingen kommentarer vdr. selve håndteringen av prosjektet frem kom. Men det ble enighet om at en prosjekt komité skulle ned settes rask, der alle er invitert til å fremme sitt kandidatur".

Styre vil utarbeide en føring for komiteens mandat, og fremdrift.

Fakta PT. Vi har et tilsagn fra BA, om å bygge ut bakgården. Ut sendte skisser, er bare et start punkt for prosjektet, som skal utarbeides til vi får den maksimale utnyttelse av gammelt og nytt areal.

Hendelsesforeløp hittil:

06.11.13 lufter iden på styremøtet, som gir samtykke til å rette en henvendelse til Oslo Kommune v/By antikvaren (BA)

07.11.13 Sender brev til By antikvaren der det forespørres om muligheter for å få opp igjen tillatelsen fra 99 1

3.12.13 Svar fra BA, som gir oss muligheten til å gjenoppta ramme tillatelsen fra 99

12.03.14 Informeres det på klubbkveld om mulighetene, her kommer det opp flere ønsker , men positivitet for prosjektet

19.03.14 Fremmet forslag på Generalforsamlingen om å lage et forhånds prosjekt, der tegninger,løsninger og kostnader frembringes innen for rammene av kr.100.000

08.04.14 Sendes ny forespørsel til BA, da det var kommet innspill på å trekke ytre vegg helt ut til eiendomsgrensen

06.05.14 Arkitekt og entreprenør stiller i cluben, for befaring og måltaking

09.05.14 Brev fra BA, at det ble frarådet på det sterkeste (se brev)9 mai 2014

12.05.14 Sender brev til BA, der vi meddeler at vi fastholder yttervegger som i rammetillatelsen fra 99

02.06.14 Vi får de første og så langt de enste skisser på løsning fra arkitekten

04.06.14 Fremlagt på clubkveld, og gjennomgått som den første skisse og tanker om en eventuell utbygging

22.06.14 sendt ut tegninger til alle i cluben med meil

30.06.14 Brev fra Gorm med 19 andre, der det kommer med en egen plan for utbyggingen

Hilsen Thor Haraldsen

#1Public

0 visninger

©Travellers` Club, Oslo, Norway    ts@travellersclub.no      Proudly made by www.hattemannen.no