Søk

Info fra byggekomiteen: Byggeprosjektet / tilbygg i bakgård:


Det kom innspill fra enkelte medlemmer etter byggekomiteens redegjørelse om status for klubbens utbygging i bakgården den 2. desember. Byggekomiteen har derfor innhentet ytterligere spesifikasjoner og priser vedrørende de berørte punktene.

Balkonger: I referat fra møte med Arkitekt Heinonen den 17.12.14 kommer det frem. Sitat: "ByA er skeptisk til balkonger, men skal tenke på saken". I brev til Arkitekt Heinonen den 18.08.15 bemerker Byantikvaren. Sitat: ByA "fraråder etablering av balkonger foran trapperomstilbygget" Grunnen til dette er at trappehuset skal være "lesbart". Balkonger festet i det gamle bygget, samt tilbygget vil også bli uforholdsmessig dyrt. ByA åpner for muligheten at balkonger legges langs den nye glassfasaden. Disse balkongene vil i så fall kun festes i tilbygget. De vil bli på ca. 3 m2. og ha en kostnad på ca. kr. 150.000,-/stk. D.v.s. totalt. Kr. 300.000,- I tillegg kommer kostnad for dører m.m.

Skal gå inn for balkonger er det mulig å sende inn en tilleggssøknad etter mottatt Rammeavtale. Dette er relativt kurant i flg., både Entreprenør og Arkitekt.

Glass / Aerogel: ByA uttalte allerede 13.12.2013: Sitat: "Vi forutsetter at tilbygget utformes som en lett og transparent konstruksjon, med fasade helt i glass, slik at de opprinnelige fasadene opprettholdes som lesbare. De opprinnelige fasadene som nå bygges inn forutsettes som om de var utvendige fasader. Det innebærer at alle endringer og eventuelle fremtidige endringer er søknadspliktige tiltak som må fremlegges Byantikvaren for vurdering". I brev til arkitekt Heinonen fra Plan- og bygningsetaten (24.06.15) Sitat: "Det har vært løpende dialog med Byantikvaren om utforming av tilbygget som en lett transparent konstruksjon, med fasader i glass, slik at de opprinnelige fasadene opprettholdes som lesbare".

ByA har gitt føringer / beskjed om at det skal være mulig å se inn i bygget slik at andre kan se den gamle delen av bygget, d.v.s. ytterveggene. Aerogel vil ikke gi slikt innsyn, den vil fremstå som en frosset glassfasade. Produktet er lite brukt i Norge og referansene er få.

Kostnader: Den totale glassfasaden vil utgjøre iflg. entreprenør ca. 54 m2. Aerogel har en pris på ca. kr. 3.800,- / m2. Totalkostnad vil bli avhengig av antall m Beste type isolerglass har en pris på kr. 1.500,- / m2 og utgjør Kr. 81.000,- Isolerglass av "normal" kvalitet har en pris på kr. 950.- / m2 og utgjør Kr. 51.300,- Både Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten bruker uttrykket glass-tilbygget i sin korrespondanse.

Soloppvarming løses med AC/vent unit i hver etasje. Energi/temperaturvurdering vil ta noe tid, men vil løses best mulig kost/nytte. Ytterveggene langs eiendomsgrensen får brannkrav El 120. Dette vil bli løst ved hjelp av branngardin. Peis: Gasspeis er det relativt enkelt å montere så fremt forskriftene følges. . For byggekomiteen: 1054 Thorgeir Rønnestad

Oslo, 14. desember 2015

#1Public

1 visning

©Travellers` Club, Oslo, Norway    ts@travellersclub.no      Proudly made by www.hattemannen.no