Søk

Clubaften med orientering og spørsmål om tilbygg i bakgården


Mange hadde gledet seg til en dyptpløyende gjennomgang av byggesaken, hvor man kunne stille spørsmål, komme med innlegg og forslag og diskutere tanker og ideer om det nye tilbygget vi har bestemt oss for å bygge i bakgården. Men det ble ikke akkurat slik.

Det var satt av en halv time til dette, før "pizza-time", og med mulighet for diskusjon etter middagen, men 25 av de 30 minuttene gikk med til at leder for byggekomiteen gikk gjennom historikken til byggesaken, og vi rakk bare et par små spørsmål før pizzaen kom på bordet.

Etter maten var det flere som hadde konkrete spørsmål, men flere satt igjen med følelsen at det nesten ble oppfattet som litt utidig og negativt å stille spørsmål. Vi er selvfølgelig takknemmelig for de to i byggekomiteen som gjør en innsats for oss alle, men det betyr vel ikke at vi skal være nødt til å svelge alle forslag de kommer med – uten å kunne stille spørsmål ved dem? At vi skal bygge ut er bestemt, men det er jo ikke likegyldig hvordan vi bygger ut! Og det var dette folk gjerne ville ha belyst, men svarene i denne omgang var i generelle vendinger.

Alle hadde kanskje ikke oppfattet at det som er søkt om er en "rammetillatelse". Nemlig: hva vi tenker å bygge ut, i grove trekk. Først når rammetillatelsen er på plass, begynner detaljplanleggingen. Altså hvordan det nøyaktig skal se ut, hva slags materialer vi skal velge, hvordan rominndelingen skal bli, hvordan vi skal innrede osv. Og det blir vel i den prosessen byggekomiteen må gå noen høringsrunder med medlemmene før man setter i gang. Slik at vi alle føler oss trygge på at det blir slik vi vil ha det.

Ragnar Kvam mante til forsiktighet og en rolig fremdrift. Det er ingen grunn til å rushe dette gjennom eller legge noen form for tidspress på seg, mente han. Vi skal alle være fornøyd med planene før de settes ut i livet og vi har god tid på oss. Det er ingenting som haster.

Det var to spørsmål som fikk mye oppmerksomhet og ble diskutert. Børre Petersen var svært overrasket over at balkongene i 2. og 3. etasje var fjernet fra tegningene og ville vite hvorfor noe som er så viktig både for oss selv og nye leietakere var tatt bort. Rønnestad opplyste at de ville bli veldig dyre og at Byantikvaren ikke "var så begeistret" for dem. Da fikk han umiddelbart tilsvar fra to av kara (Børre og Krogsrud) som sa seg villige til å bidra med et større beløp, slik at vi kunne få balkonger. Fantastisk! For en sjenerøs Clubånd...

Den andre saken var valg av glassfasade. John Mosvold ville gjerne ha utredet muligheten til å benytte en kombinasjon av vanlig isolerglass og matt isolerende glass, som han mente ville være den absolutt rimeligste og miljøvennligste løsningen på sikt. Da vil vi få bedre isolasjon, lavere fyringsutgifter, bedre solforblending og mindre innsyn. Han påtok seg å utrede litt mer om dette, og vil komme tilbake med konkrete forslag og beregninger.

Det sitter mange kompetente karer blant våre medlemmer som kan, og gjerne vil bidra – og derved kan avlaste og forsterke komiteen i deres arbeid. Men det virket som om forslag og bidrag blir sett på som kritikk, og ikke som det det egentlig er, nemlig en genuin interesse til å delta og få til det aller beste resultatet for Cluben, som jo tross alt skal leve i 100 år og 100 til – med den løsningen som vi til slutt velger.

Ja, vi går spennende tider i møte...

#1Public

1 visning0 kommentarer

©Travellers` Club, Oslo, Norway    ts@travellersclub.no      Proudly made by www.hattemannen.no