Søk

"Den Utgåtte Støvels Orden" - til Hallbjørn Hareide


Den 2. desember ble Hallbjørn Hareide kalt frem foran forsamlingen. Styret hadde bestemt at han skulle hedres, og tildele ham "D.U.S.O." for sine tjenester i Cluben. I sitt 30 år lange medlemsskap har han tjenestegjort i flere perioder i både ballott, styre og som trampsjef i året 1989 - 90.

Følgende ble lest opp av visetrampsjefen, før trampsjefen festet Clubmerket med den gyldne støvel på han jakkeslag:

Hallbjørn måtte dessverre avslutte sin tjeneste som trampsjef etter bare en periode p.g.a. stort arbeidspress i yrkessammenheng. I hans periode var det til tider litt turbulens som det kanskje forventes i en levende forening av sterke og fasettrike mennesker. Hallbjørn Hareide fant i kraft av sin personlighet og erfaring alltid løsninger som gjenspeilet Clubens ånd. Det var ikke få uformelle møter og samtaler med klubbmedlemmer som fant sted på hans kontor i denne tiden. Det kan sies om Hallbjørn Hareide at hans lederstil i Trampsjefstolen ikke hadde store overtoner, men så er også det nettopp hans adelsmerke at han arbeider i det stille uten krav om scenelys og hyllest.

Hallbjørn Hareide fyller 80 år den 7. mars og i tillegg har han i år 30 års medlemskap i Travellers Club og det er jo også verdt å feire.

#1Public

9 visninger

©Travellers` Club, Oslo, Norway    ts@travellersclub.no      Proudly made by www.hattemannen.no