Søk

Nicolai Prytz – Foredrag om grønn globalisering


Det var sønnen til visetrampsjefen vår som inntok podiet denne kvelden, og han hadde i forbindelse med sin tid i utenrikstjenesten vært med på de internasjonale klimaforhandlingene. Tokyo, København og Paris har vært åsteder for fremforhandling av globale avtaler hvor «alle» er med for å: «Make the world great again...»

Vi fikk en rask innføring i de globale problemene rundt bærekraftig utvikling og bærekraftsmålene. Vi fikk også høre om matsikkerhet, resursknapphet, forurensing, bærekraftig business – fra samfunnsansvar og filantropi til lønnsomhet og strategi. Og ikke minst: Hvor bærer dette hen?

«Verdenssamfunnet har blitt enige om å stimulere til samarbeid offentlig-privat og på tvers av sektorer, og de har satt seg 17 hovedmål og 169 delmål, hvorav et er å eliminere ekstrem fattigdom og hungersnød innen 2030. Tvilsomt om de klarer det... men viktig for å ha noe å strekke seg etter..» - sa Nicolai. Han kunne også fortelle at det var i Brundtlandkommisjonens sluttrapport "Our common future" vi for første gang fant begrepet «bærekraftig utvikling».

Og vi ser allerede nå at det satses friskt på ny teknologi der det virkelig teller. Ikke bare sol- og vindkraft, men også elektriske biler, båter og busser. Klimasmart landbruk, energieffektive hus, bærekraftig fremstilling av kjemikalier osv.

Et flott og informativt foredrag - om noe av det viktigste som skjer i verden i dag, selv om den Amerikanske presidenten har laget seg et annet verdensbilde...

#1Public

17 visninger0 kommentarer

©Travellers` Club, Oslo, Norway    ts@travellersclub.no      Proudly made by www.hattemannen.no