Søk

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Travellers’ Club 1.11.17


Møtet ble åpnet av Trampsjef som ønsket velkommen til EGF. Stian Sundt ble foreslått og klappet inn som ordstyrer. Videre ble enstemmig valgt; Espen Wæhle som protokollfører, Christian Heiberg og Harald Willoch som tellekorps, Per Morten Alvenes som manntallsfører og endelig Christian Dinger og Jan-Georg Hoffman som underskrivere av protokollen.

Møtet var innkalt for å stemme over forslag fra Styret om fullmakt til ekstra opplåning av inntil 2.5 mill kroner for fullfinansiering av utbyggingen av JF26, inkludert mellomfinansiering av mva refusjon.

Det var fremmøtt 32 medlemmer som hadde med fem godkjente fullmakter hvorav én elektronisk, slik at det var 37 godkjente stemmer tilstede.

Møtet ble åpnet og ordstyrer overlot ordet til Trampsjefen som presenterte status for byggeprosjektet, inkludert historikk og oppsummering av overskridelsene. Byggekomiteen har tentativt godtatt tilleggsarbeider for i størrelsesorden ca 800,000 kr, mens øvrige tilleggsarbeider for ca 750,000 kr fortsatt er gjenstand for forhandlinger med Vedal Entreprenør, alt ex mva og med forbehold om en akseptabel, samlet sluttsum.

Entreprenør Vedal har utført en rekke tilleggsarbeider for TC. En betydelig del av tilleggsarbeidene består av oppretting av avdekkede mangler ved eksisterende bygningsmasse og anlegg (utbedring av råtne taksviller, fornying av ventilasjon og elektriske anlegg, og tilfredstillelse av nye brannkrav med rømningsveier og dører i trappesjakt, tykkere glass, branngardiner og sprinkling.

Flere av medlemmene spurte hvorfor brannkravene fører til at vi må ha ‘både belte og bukseseler’. Byggekomiteen kunne bare replisere at kravene var sjekket av to separate brannkonsulenter som begge hadde bekreftet omfanget.

Det var en liten diskusjon med flere innlegg omkring moms, inkludert spørsmål om hvor mye som ville bli refundert med referanser til Klubbens leietagere med og uten mva registrering og hensyn til andel av de nye lokalene som Klubben selv disponerer.

Carl Emil Petersen oppsummerte på vegne av flere uttrykk for kraftig skuffelse og sjokk over ledelsen av byggeprosjektet og karakteriserte det hele som en varslet skandale.

Torgeir Rønnestad forsvarte som formann i Byggekomitéen, det arbeidet komité-medlemmene hadde lagt ned og pekte på at årsakene til overskridelse var sammensatt og at de hadde møtt mange utfordringer underveis utenfor egen kontroll (arkitekt, tillatelser etc).

Det ble fra møtet minnet om at kveldens oppgave var å si ja eller nei til forslag fra styret. Det ble oppsummert med at Klubben nok hadde vært tjent med større ydmykhet fra Styret og Byggekomitéen ift resultatet, men at man kanskje kunne få anledning til å komme tilbake til de faktiske forholdene ved en annen anledning.

Forslaget fra Styret ble vedtatt med 33 stemmer for og fire blanke. Avstemning foregikk med håndsopprekning og kontrollert med kontravotering.

Den ekstraordinære generalforsamlingen ble avsluttet og Clubkvelden fortsatte med trivelig samvær og god mat. Matz takket for maten ved å slå terning om service som fikk en sekser, mens maten fikk to x to (urettferdig!). Derefter kastet Matz på oppfordring, terningen en siste gang og skaffet seg selv en éner for egen prestasjon! Efter applausen å dømme, var også det urettferdig.

#EKSTRAORDINÆRGENERALFORSAMLING #EGF #utbygging #2Styret

394 visninger0 kommentarer

©Travellers` Club, Oslo, Norway    ts@travellersclub.no      Proudly made by www.hattemannen.no