Søk

Konservatoren informerer: Om spydet vi ga til Malmö


Hvorfor ga vi et Kongospyd til Malmöklubben i anledning deres 75-års-jubileum? Dette Kongospydet er én, av i alt kanskje 50 - 60.000 gjenstander, som i perioden fra 1880- til 1930-årene kom til Norden med svensker, dansker, nordmenn og finner som hadde arbeid i Kongo-assosiasjonen (CECH), Fristaten Kongo og Belgisk Kongo. Både i internasjonal og nordisk litteratur kan man finne en særlig forklaring til hvorfor Kong Leopold II av Belgia valgte skandinaver til å bistå i sitt store koloniseringsprosjekt i "Afrikas hjerte"

Kongen bivånet en gymnastikkoppvisning med 40 mann fra Stockholms Gymnastikkforening, som i 1880 deltok i den Internasjonale Gymnastikkfesten i Bryssel, i anledning av 50-års-jubileet for Belgia som selvstendig stat. Kongen fortalte løytnant Viktor Balck at oppvisningen hadde gitt ham "... et stärkt intryck av disciplin, plikttrohet och kraft, och det var män med sådana egenskaper som behövdes i Kongo". Mange av de belgiere som hadde reist til Sentralafrika hadde bukket under og lidd en alt for tidlig død.

Men i Malmö og Skåne vil man nok heller legge vekt på noe annet enn Stockholmshistorien. Skal man forstå hvorfor så mange skandinaver ble vervet til tjeneste i Kongo, må man nemlig søke til Skåne og Skarhult Slott - eller som det også nevnes Skarhult Säteri! Det var nemlig først og fremst friherre Hans Hugold von Schwerin (1853-1912, sønn av Jules von Schwerin og Ingeborg Rosencrantz), og senere professor i geografi og statskunnskap ved universitetet i Lund, som kom til å bli den store organisator som sendte hundrevis av skandinaver til Kongo. Og dermed la han også grunnlaget for de eksepsjonelt store gjenstandssamlinger av etnografika fra Kongo, som blant annet dominerer veggene i våre Clublokaler i Josefinesgaten.

I årene 1885-87 reiste von Schwerin for Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi til Sentralafrika for å utføre vitenskapelige undersøkelser. Han hadde dessuten oppdrag fra Utenriksdepartementet i Stockholm med å undersøke hvordan svensk-norske undersåtter hadde det i Kongo, finne ut hvilke produkter som kunne få avsetning i Kongo samt se på mulighetene for å opprette et svensk-norsk konsulat.

Von Schwerin foretok en tidlig og bemerkelsesverdig reise - som ettertiden ikke har tatt mye del i, da professoren ikke skrev alt for meget om sine meritter. Og dette er underlig i en tid der beretningene til Stanley, Livingstone og mange av de skandinaviske Kongofarere ble allemannseie gjennom vid publisering. I alle fall vet vi at professoren seilte opp Kasai (en sideflod til Kongo) til Luebo og studerte hydrografi, vegetasjon, klima og den lokale befolkning. Langs Kongofloden reiste han helt til Stanley Falls (dagens Kisangani) og han foretok rekognoseringer langs floden Inkissi, en annen sideelv til Kongo. I kano utforsket han Stanley Pool og kartla fuglelivet i dette rike området. Han skal ha vært den første europeer som besteg fjellet Bidi og sammen med portugiseren F. De Franca bereiste han Kongoflodens nedre løp mellom Banana og Boma og fant der restene av monumentet som Diego Cao, den første europeer ved Kongoflodens utløp, hadde reist i 1484

Vi har noe kunnskap om hans reiser gjennom Ny Illustrerad Tidning, der løytnant Carl Håkansson skrev om sine reiser sammen med professoren og en reportasjen om ham fra 1887 i Mouvement Géographique.

På hjemveien fikk han audiens hos Kong Leopold og ble utnevnt til Kongostatens konsul i Sverige-Norge, og i 1897 generalkonsul for Sverige, Norge og Danmark. Von Schwerin gjorde en utrettelig innsats for å skaffe skandinaver arbeid i Kongo: han averterte i sjømanns- og offisers-blader og var den strenge portvokter for hvem av de mange arbeidsløse som var verdige til å tjene for Kong Leopold og senere Belgia. På mange måter kan vi si at von Schwerin indirekte har bevirket at man i private og offentlige samlinger i hele skandinavia har usedvanlig store gjenstands-samlinger fra Kongo, hvilket dette spydet står som representant for. Slike spyd har kommet i så store mengder at det ikke var uvanlig at de ble benyttet i lek der gutter sikkert dramatiserte sin egen fantasiferd i Stanleys fotspor i Kongo. Både spiss og skaftet i vår gave bærer merker etter dette - noe som vi synes gir det en ekstra dimensjon og kvalitet.

Espen Wæhle, konservator i TC og medlem nr 1114

Kilder:

”De Banana a Boma. A travers la province Maritime de l’État Indépendant du Congo. Relation de l’exploration de M. Le professeur Von Schwerin, de la mission suédoise au Congo. (Avec une carte).” Le Mouvement Géographique, Journal Populaire des Sciences Géographique, 19 Juin, année 4, no 13.

Tell, Per Erik 2005: Detta fredliga uppdrag ... Om 522 svensker i terrorns Kongo. Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & kultur.

Peter Tygesen & Espen Wæhle 2005: Kongospor. Norden i Kongo - Kongo i Norden. Stockholm: Etnografiska Museet.

H. Jenssen-Tusch 1902-05: Skandinaver i Congo. Svenske, norske og danske mænds og kvinders virksomhed i den uafhengige Congostat. København: Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag.

#1Public

1 visning

©Travellers` Club, Oslo, Norway    ts@travellersclub.no      Proudly made by www.hattemannen.no