Søk

Christopher Columbus’ fødested – er gåten nå endelig oppklart?


Siste Clubaften før sommerferien holdt Gorm Lund et foredrag, og det var første gang han presenterte resultatet av mange års historieforskning rundt gåten om hvor Columbus egentlig kom fra. Allerede på 1980-tallet begynte han å stille spørsmål ved riktigheten av det som står i våre historiebøker.

Senere fikk han med seg flere faglig tunge personer i sitt arbeid med å etterprøve den etablerte påstanden om at Christopher Columbus var "sønn av en fattig vever fra Genova."

Admiralen var selv veldig hemmelighetsfull og sa lite konkret om sitt opphav, noe som gjorde at mange land prøvde å forklare ham som sin landsmann. Spania, Portugal, Polen, Hellas, Frankrike og Skottland er noen av dem som prøvde å tiltuske seg litt av æren, men det ble Italia som stakk av med seieren, og gjorde ham til italieneren som steg fra ingenting til admiral over alle hav. De hadde et godt kort på hånden, fordi han og hans familie hadde bodd i Genova og han hadde et navn som lett kunne tilpasses og "italianiseres". Dessuten var det kirkens menn som skrev historiebøkene... og disse er igjen referansepunktet for senere skrifter.

Italienske historikere omskrev konsekvent Columbus' navn til Colombo, men Christopher selv benyttet aldri det navnet i Genova. Han skrev seg Colon eller Colonus. Nå kan det virke som en bagatell, men det er av stor betydning, fordi Colombo var et svært vanlig etternavn i Genova – mens Colonus har en helt egen betydning. Hans sønn Fernando skriver i sin biografi at: "...Admiralens egentlige og opprinnelige navn, i sin latinske form er "Colonus".

Noe av det første Gorm fokuserte på å påpeke at han slett ikke var sønn av en fattig vever. Pappa Dominicus var skatteinnkrever (taxator) for Columba kloster i Bergen(!), han hadde samtidig en meget betrodd stilling som byportvokter og var utnevnt av selveste Dogen, statsoverhodet i republikken Genova. Han eide hele tre hus i Genova og ett i Savona, så han var på langt nær noen fattig vever (texator).

Kanskje har en slurvete skrivefeil forvekslet hans tittel fra taxator til texator?

En annen ting Gorm hadde bitt seg merke i - er at ingen av hans mange manuskripter var skrevet på italiensk. De fleste er skrevet på spansk og noe på latin. En mann av folket hadde den gang ingen anledning til å lære latin! Det var et språk forbeholdt kirken, de adelige og hoffet. Så hvis han var italiener, hvorfor skrev han ikke italiensk?

På grunn av stillingen som skatteoppkrever for Columbaklosteret førte neste ledd i undersøkelsene til Bergen. Her oppdaget de at taxatoren ved klosteret på den tiden var en norsk mann! En mann av adelig og kongelig slekt i nær familie med den Svensk-Norske kong Karl Knutson Bonde. Denne mennen het også Dominicus, han hadde eiendommer i Hyen i Nordfjord, han hadde handelsforbindelser med Justinianifamilien i Genova – og han hadde derfor hyppige reiser til Genova! Kunne det være snakk om samme mann?

Ytterligere undersøkelser brakte på det rene at:

Den norske Dominicus Bonde var født i 1418. Han hadde en bror (Anton) som var flyttet fra Norge.

Dominicus Colon i Genova var også født i 1418. Han hadde en bror (Antoni) som bodde i nabohuset i Genova.

Dominicus Bonde var gift med Suzanna Roos. Dominicus Colon var gift med Sousanna Fontana Rossi.

Den norske familien hadde tre barn: Christopher født 1451, Bartolomeo født 1462 og Jacob født 1468.

Colon-ekteparet hadde også tre sønner: Christopher født 1451, Bartolomeo født 1462 og Jacob født 1468.

"At alt vi hittil hadde funnet ut bare kunne være pussige tilfeldigheter og sammenfall var nå for lengst usannsynlig. Men vi fortsatte våre undersøkelser, og jo flere områder som ble undersøkt, jo mer stemte dette" - sa Gorm.

Columbus gjorde som alle andre på den tiden, han oversatte sitt navn slik at "...det var i overensstemmelse med det land han kom til å bo i.." Etterlatte dokumenter viser at han har signert med en rekke varianter, og hvis vi går tilbake til hans sønns uttalelse om at hans opprinnelige navn var "Colon" på latin, så stemmer det bra. Colon oversatt til norsk – er "Bonde"!

element som måtte undersøkes. Den adelige Bonde-slekten har et familievåpen, med skråbalk, en mar og med kors som hjelmtegn. En fattig veverfamilie har selvfølgelig ikke noe eget våpenskjold ... Men da Columbus kom hjem fra sin første reise over Atlanteren ble han av kongeparet tildelt et privilegievåpen, hvor tre av feltene forestilte Castllien, Leon og Antillene som han hadde oppdaget. Det fjerde feltet var satt av til: "...hans egen families våpen"...

Gorm kom med enda flere elementer som alle underbygget og befestet konklusjonen om at dette måtte være en norsk familie som i første rekke hadde en far som "pendlet" mellom Norge og Genova, og senere flyttet hele familien etter. Nøyaktig når det skjedde, vites ikke, men det finnes ingen skriftlige kilder som nevner Columbus i denne del av verden før han er fylt 19 år, da han og hans onkel vitnet i en rettssak hvor faren var involvert.

En annen ting som var svært underlig, er at en enkel veversønn kunne gå ut og inn av kongehus nesten som han ville. Det er jo helt uhørt at en mann av folket ikke bare skal få audiens når han søker, men også ved flere anledninger blir invitert – og til og med får innvilget en månedlig pengestøtte av kongehuset!

Men som adelsmann og av kongsslekt ville det være helt naturlig at han fikk audiens. Hans bror Bartolomeo gjorde det samme. Han bodde et år hos kong Henrik VII av England, og senere tre år ved det franske hoff, i kongepalasset Fontainebleau. Columbus' sønn Diego ble pasje hos kronprins Joao av Spania (og det var før Columbus dro på sin første reise.) Så ble han dronningens pasje, og som om ikke det var nok – senere ble han gift med kongens kusine!

Vi fikk også høre om Columbus' tidligere bedrifter som sjøoffiser. At han allerede som 21-åring seilte som offiser vitner også om adelig stand. Adelige sønner fikk automatisk offiserstittel ombord. Det gjorde ikke fattige veversønner!

Avslutningsvis viste han til Columbus' mange maritime ekspedisjoner. Blant andre andre langt nord til Baffin Land med en Dansk-Norsk-Portugisisk ekspedisjon, hvor han i sin dagbok skriver at "...Grønland ikke er det land som ligger lengst vest" - og hans seilas i 1482 sydover langs Afrikas kyst til Guinea hvor han gjorde "...hyppige observasjoner og notater." Det var kanskje da han oppdaget den stabile vinden og strømmen som gikk rett vest – i retning av det han trodde var India.

Tiden strakk dessverre ikke til å gå ytterligere i dybden, men dette var et spennende og solid fundert foredrag, som bare kunne vise oss hovedelementene av all den informasjonen som de har samlet inn gjennom mange år.

Det eneste som gjenstår nå for å fastslå med sikkerhet at Columbus var norsk, er at de får tilgang til hans levninger i kisten i Santo Domingo, (eller av sønnen Diego, som ligger i kisten i Sevilla) – slik at de kan ta en DNA-prøve. Med den på plass, og alt det andre materialet de har gravet frem, vil de kunne stoppe munnen på skeptiske historikere, og faktisk vil de kunne komme til å forandre verdenshistorien!

Vel blåst av en Trampbror...

Christopher besøker hoffet.

Dronning Isabella og Kong Ferdinand var i slekt med den Svensk-Norske kongen Karl Knutson Bonde.

#1Public

79 visninger

©Travellers` Club, Oslo, Norway    ts@travellersclub.no      Proudly made by www.hattemannen.no