Søk

Kreftoverlevelse doblet på en generasjon


Professor Stein Kvaløys foredrag i TC: Kreftoverlevelse doblet på en generasjon

Dr. Kvaløy har arbeidet med forskning, behandling og ledelse ved Oslo Universitetssykehus sentralt, og på Radiumhospitalet i en årrekke. Han holdt et meget interessant foredrag for nærmere 40 klubbmedlemmer med gjester siste onsdag i november. Visetrampsjef Ulf presentert Stein Kvaløy som sin ”livlege”. Han var kreftklinikksjef på Radiumhospitalet da Ulf fikk sin første store behandling der over ni måneder i 2001-2. I de siste årene har han arbeidet med tilrettelegging og søknadsprosess for å oppnå status som Comprehensive Cancer Clinic (CCC), et slags ”center of excellece” innenfor kreftbehandling for Oslo Universitetssykehus. Kvaløy presenterte først noen hovedtall for kreftsykdom i Norge. I 2016 fikk 32827 personer kreft, litt flere menn enn kvinner. 10% var under 50 år, mens nesten 50% var over 70 år. Prostatakreft var hyppigst med 5118 tilfeller. Brystkreft fulgte på annen plass med 3371 tilfeller, tett fulgt av lungekreft og tykktarmkreft og med føflekkreft på femteplass med vel 2000 tilfeller i 2016.

På drøyt 30 år har antall nye krefttilfeller pr år i Norge doblet. Men i samme perioden er fem års overlevelse også omtrent doblet fra ca 1/3 del av dem som fikk kreft til nå ca. 2/3 deler. Kvaløy gjennomgikk noe av dette materialet fordelt på hoved-krefttyper. Årsakene til de sterkt bedrede prognosene er mangesidig og har mest å gjøre med forbedring av alle typer tradisjonelle behandlinger, som operasjoner, cellegiftbruk og stråling. Med videreutvikling av dette og nye behandlingsformer som immunterapi med videre kan vi forvente ytterligere bedring av behandlingen. Kvaløy gikk nærmere inn på litt av hva vi kan forvente oss. Det skal bygges nytt og moderne Radiumhospital. Nye Proton-strålingssentere skal bygges i Oslo og Bergen. Norge driver en meget aktiv forskningsvirksomhet i samarbeide med de beste i verden. Strategisk viktig er det at Oslo Universitetssykehus nå er akkreditert som et Comprehensive Cancer Centre (CCC) er i tråd med sykehusets visjon : OUS skal være et ledende kreftsenter i Europa.

Akkrediteringen omfatter alle klinikker og avdelinger som er involvert i diagnostikk og behandling av kreft. Det har vært en krevende prosess, men Kvaløy er sikker på dette vil gi oss enda bedre kreftbehandling i fremtiden, ikke minst som en effekt av bedre koordinering og samhandling mellom de mange avdelinger og ledd i alle faser av god behandling.

#1Public #kreft #Kvaløy #CCC

22 visninger

©Travellers` Club, Oslo, Norway    ts@travellersclub.no      Proudly made by www.hattemannen.no