Søk

Bli med på M/S Freya


«QUEST» HISTORISK EKSPEDISJON 2018 Destinasjon Nordøst-Grønland:

Denne ekspedisjonen tar utgangspunkt i to historiske ekspedisjoner med SS «Quest» langs nordøstkysten av Grønland. Den ene er en redningsekspedisjon fra 1924 etter den første telegrafiekspedisjonen til Myggbukta på Nordøst-Grønland og den andre fra 1930 som baseskip for den engelske ekspedisjonen BAARE, som ønsket å kartlegge mulighetene for å anlegge en flyplass på nordøst-Grønland.

Det enkleste for dere er at vi avtaler å treffes i Akureyri, fredag 24 etter lunsj. Da kan alle velge når og hvordan de vil ankomme Island. Det er gode flyforbindelser til Reykjavik og Akureyri. Billettprisene varierer ganske mye, og det blir billigst at hver enkelt deltager ordner flybillett selv.

Fredag 24.08.18

Etter lunsj på en restaurant i Akureyri, blir det en presentasjon av Island og Akureyri som basehavn for norske fiske og fangstskuter. Hvordan har klima og isforhold endret seg i Arktis på 100 år? Det blir mulig med en kort sightseeing i Akureyri.

MS «Freya» ligger klar fra kl 16.00, så vi kan komme om bord og finne våre plasser. Deretter samle vi i salongen for presentasjon og orientering før middag.

Lørdag 25.08.18

Krysning i Danskestredet Presentasjon av den historiske bakgrunnen for ekspedisjonen.

Søndag 26.08.18

Ankommet Grønlandskysten søker vi opp BAARE-ekspedisjonens Basecamp på breddegrad 65.38.50 og lengdegrad 38.38.25, Denne basen ligger nord for Kifak i Nattivitfjorden. Her ble det satt opp en ekspedisjonshytte inne på land like ved en øy som heter Hunde Ø. Vi forsøker å finne spor etter overvintringshytten.

Formålet med British Artic Air Route Expedition (BAARE) fra 1930-31 var å finne ut muligheter for en kortere flyrute mellom England og Canada med etablering av en mulig base på Øst-Grønnland.. Ekspedisjonen ble ledet av Henry (Gino) Watkins og finansiert både av offentlige og private interesser.

Mandag 27.08.18

Vel ute av fjorden igjen krysser vi over mot Angmagssalik (Tasiilaq). På veg mot Angmagssalik går vi inn i Sermelikfjorden. På land ved en gammel inuit boplass.

Ankommer Angmagssalik og ankrer opp i bukten for et besøk i byen.

Tirsdag 28.08.18

Går ut fjorden igjen og østover til Kapp Dan Etter en kort landstigning fortsetter vi nordøstover til Kanderlogssuatsiaqfjorden. Gamle inuitbosetninger. Fortsetter oppover langs kysten til Kap Gustav Holm og videre til Langø. På disse plassene går vi i land. Her ble det etablert depoter for overvintringen i 1930.

Onsdag 29.08.18

Seiler videre nordøstover langs kysten til Kangedlugssuaqfjorden, Her går vi først inn i Watkinsfjorden. Denne fjordarmen har i ettertid fått navnet etter ekspedisjonslederen på BAARE, Gino Watkins, som omkom her den 20.august 1932.

Kangedlugssuaqfjorden var ikke kartlagt før «Quest»-ferden i 1930. På siste neset inne i fjorden på babord side ble det sa lagret et stort vinterdepot. Finnes det rester? I 1934 var «Quest» tilbake med noen av de samme engelskmennene som skulle bestige «Gunnbjørnsfjelle» som de første i verden. Dette er Grønlands høyeste fjell på 3694 meter. Overvintringsekspedisjonen på 4 mann etablerer seg i en av Mikkelsens hytter inne i fjorden.

Vi gjør en liten kartleggingsrunde i Kangedlugssuaqfjorden.

Torsdag 30.08.18

Fra Kangedlugssuaqfjorden går vi nå videre nordover. S/S «Quest» returnerte til Base camp, mens vi fortsetter nordøstover til Scoresbysund.i kjølvannet av den andre omtalte «Quest»-ekspedisjon fra 1924, som var på på søk etter overlevende fra «ANNIE»-ekspedisjonen..

Dette var en redningsekspedisjon på søk etter det første mannskapet som overvintret i Myggbukta 1923 – 1924. Dette ble det første året som Grønland ble en del av det internasjonale radiosambandet med denne stasjonen i Myggbukta. Hele mannskapet om bord på skuta «Annie» ble meldt savnet på høsten i 1923, men «Quest»-ekspedisjonen kom ikke av gårde før i 1924.

«Quest» hadde allerede vært i Angmagssalik og reddet ut 21 danske sjøfolk fra den danske skuta «Teddy» og levert mannskapet i Reykjavik, da de fortsatte søket etter «Annie»-mennene. Den første kontakten med grønlandskysten ble ved Kap Steward den 4.august. Isforholdene den gangen var meget vanskelige.

Fredag 31.08.18

Ankommer Kap Steward på jakt etter restene av Ryders hus, hvor «Quest» ekspedisjonen hadde et søk på land. Deretter fortsetter vi via Kap Brewster over til Hurry Inlet og videre innover i Hurryfjorden til den midterste Fameøya innerst i fjorden. Her skal det være mye moskus og hvalross.

Ut av Hurryfjorden og inn i verdens lengste fjord, 350 km lang.

Lørdag 01.09.18

I Scoresbysundfjorden er vi på jakt etter gode fiskeplasser og en fantastisk natur. Ankrer opp om kvelden i fjorden utenfor Scoresbysund.

Besøk i Scoresbysund Scoresbysund er i dag den nordligste faste bosetningen på Øst-Grønland. Etableringen av Scoresbysund skjedde i 1925, året etter at «Quest» var her. Omvisning i byen. Mobiltelefonen kan benyttes i Scoresbysund.

Klart skip for retur til Akureyri.

Søndag 02.09.18

Overfart Danskestredet

Mandag 03.09.17

Ankomst Akureyri om morgenen

Tore W. Topp Høiensalsgt 71 2317 Hamar Mobil 922 05 599 Mail: tore@toppradgivning.no

#SSQuest #ToreTopp #Grønland #1Public

74 visninger

©Travellers` Club, Oslo, Norway    ts@travellersclub.no      Proudly made by www.hattemannen.no