Informasjon og veiledning for faddere og kandidater

Faddere bes lese lovenes §3: Medlemmer. For å komme igang med  søknaden:

 

Kandidaten - sjekkliste:

  • Husk digitalt portrett, nøytral bakgrunn, maks 1GB, Dette brukes i matrikkelen og helper andre medlemmer å kjenne igjen kandidaten.

  • Innmeldingsgebyr og 1 års kontingent.

  • Du skal møte i cluben minst 4 ganger før søknaden går til vurdering hos Ballott.

  • Bli kjent med andre medlemmer.

     

 

Fadderne - Viktig å huske:

  • Fadderne informerer kandidaten når søknaden henger på tavlen. Kandidaten kan nå møte uten å være invitert som gjest.

  • Fadderne har ansvar for å introdusere kandidaten til andre medlemmer og Ballott-medlemmer.

  • Fadderne skal være tilstede under opptagelseserimonien hvis kandidaten blir kvalifisert.

  • Fadderne har ansvar etter opptagelse for at hans kandidat møter regulært og trives i cluben.

©Travellers` Club, Oslo, Norway    ts@travellersclub.no      Proudly made by www.hattemannen.no