Klubb Statistikk 2007

October 20, 2007

Gjennom vårt arbeide med matrikkelen har vi moret oss med litt statistikk. Det verserer jo en del myter om hvor  "gammel" klubben er i betydningen av hvor gamle alle medlemmene er osv. Se selv her er noen fakta i  oktober 2007,  før vi har samlet inn nye data.

 

Gjennomsnittsalder i klubben:  67,13 år

 

Medlemmene var gjennomsnittlig 49,65 år ved innmelding.  Eldste var 79 år og yngste var 27 år.

 

Gjennomsnittsmedlemmet har vært medlem i 17,94 år. 

 

Det er 32 veteraner i klubben

 

Det er 2 Æresmedlemmer

 

10 medlemmer har mottatt DUSO

 

69 medlemmer bor i Oslo

Grafisk fordeler det seg slik: (Det er flere grafer nedover)

 

Grafen forteller hvor mange medlemmer som er født innenfor hvert ti år

 

Grafen viser alderen ved opptak på dagens medlemmer. Det ser ut som om spredningen i alderen på medlemmene som ble tatt opp er  større nå enn før og det kan se ut som om det er en oppadgående  trend i alderen på opptatte medlemmer.

Alder på alle medlemmene slik den fordeler seg nå

 

 

Tags:

Please reload

©Travellers` Club, Oslo, Norway    ts@travellersclub.no      Proudly made by www.hattemannen.no