Amphora-krukke fra oldtiden

Nr.

A190

Plassering

Kontinent

Europa

Land

Italia

Gave fra

863

Sandberg, Erik

Tilstand

U nr.
Link1
Link2
Link3
Cloud

Mat/Clive. Click member nr leads to memer page
Beskrivelse
Datert ca 140 f.kr. ved C-14-metoden. Funnet i 1964 av clubmedlemmene Erik Sandberg og Jan Thommes Thomasssen ved La Maddalene, Sardinia, restaurert ved Universitetets oldsaksamlinger. Krukken ble funnet på 30 m dyp i et vrak hvor lasten besto av ca. 300 amphoraer
Formidling
863 Sandberg og 804 og Thommesen, Jan Th.
Historisk kunnskap

©Travellers` Club, Oslo, Norway    ts@travellersclub.no      Proudly made by www.hattemannen.no