Belgisk perkusjonsgevær fra 1854

Nr.

A026.1

Plassering

Kontinent

Europa

Land

Norge

Gave fra

106

Mat/Clive. Click member nr leads to memer page

Hjortnæs, Finn

Tilstand

U nr.

Link 1

Link 2

Link 3

Cloud

Beskrivelse
Historisk kunnskap
Brukt av Bratsberg Bataljon i 1840. Første type etter flintgeværet
Formidling

©Travellers` Club, Oslo, Norway    ts@travellersclub.no      Proudly made by www.hattemannen.no