Kalang filtstøvler

Nr.

B150

Plassering

Kontinent

Asia

Land

Mongolia

Gave fra

353

Mamen, Oscar (tidl 283)

Tilstand

U nr.
Link1
Link2
Link3
Cloud

Mat/Clive. Click member nr leads to memer page
Beskrivelse
Kalang - filtstøvler, brukt av Oscar Mamen på hans ekspedisjon i 1937-38.
Formidling
Historisk kunnskap
870 Stian Sundt 12/12/2020: Oscar Mamen medlemsnummer 353 (tidligere 283) var en eventyrer, oppdager og fotograf med betydelig reisevirksomhet i Mongolia, Gobi og sentral-Asia. Han døde i 1955.Universitetet i Oslo har overtatt bl.a. en fotografisamling med over 10.000 bilder fra Mamens mange ekspedisjoner. Kulturhistorisk Museum i Oslo overtok i 2016 en stor samling av etnografiske gjenstander og har laget en utstilling over Mamens liv og virke i Mongolia.

©Travellers` Club, Oslo, Norway    ts@travellersclub.no      Proudly made by www.hattemannen.no