Landnåmsskilt fra Svalbard

Nr.

A006

Plassering

Kontinent

Europa

Land

Norge

Gave fra

21

Mat/Clive. Click member nr leads to memer page

Hoel, Adolf

Tilstand

U nr.

Link 1

Link 2

Link 3

Cloud

Beskrivelse
Historisk kunnskap
Skapte nær krig mellom Norge og USA. En amerikansk ekspedisjon kom i 1919 til Svalbard og satte opp skjerpemerker og langnåmsskilter på Store Spitsbergens områder. Da direktør Bay fikk rede på dette, beæpnet han sine folk og dro bort til amerikanerene som opplyste at de sikret land for oljeborin. Bay forlangte at amerikanerne skulle fjerne seg fra Store Spitsbergens eiendommer. Men amerikanerne nektet og trakk sine pistoler. Normennene reiste sine geværer og slik sto de mot hverandre. Bay ba så Hjertholm, en nordmann blant amerikanerne, om å snakke dem til rette. Etter en stund trakk amerikanerne seg tilbake. En "verdenskrig" var unngått.
Formidling

©Travellers` Club, Oslo, Norway    ts@travellersclub.no      Proudly made by www.hattemannen.no