Minityrstatue av Frihetsstøtten

Nr.

E024

Plassering

Kontinent

Amerika

Land

USA

Gave fra

314

Wiborg, Finn S.

Tilstand

U nr.
Link1
Link2
Link3
Cloud

Mat/Clive. Click member nr leads to memer page
Beskrivelse
Ble utdelt til de første 50 innskytere i The Liberty National Bank of New York
Formidling
Historisk kunnskap

©Travellers` Club, Oslo, Norway    ts@travellersclub.no      Proudly made by www.hattemannen.no