Skipsratt fra krigsskipet «Kong Sverre»

Nr.

A002

Plassering

Kontinent

Europa

Land

Norge

Gave fra

314

Mat/Clive. Click member nr leads to memer page

Wiborg, Finn S.

Tilstand

U nr.

Beskrivelse
Historisk kunnskap
KONG SVERRE var konstruert av marinene skipsbyggingsinspektør Hakon Adelsten Sommerfeldt. 3472 tonn, nesten på høyde med våre første panserskip, og nesten 60 % større enn sin forgjenger " St.Olaf " . Til sammenligning kan også anføres at det største handelsskip som noensinne ble bygget av tre i Norge var på 1145 tonn, dvs. tredjeparten av " Kong Sverre ".Det mest imponerende ved "KONG SVERRE" var det enestående tømmermannsarbeidet. Skroget var bygget av italiensk eik av dimensjoner opp til 18 tommer, som i stevnene var bygget sammen i flere lag. Utbyggingen av det store skipet tok sin tid, og først 2-3 år etter sjøsettingen var det helt fullført. 11. april 1864 ble komandoen heist på " KONG SVERRE " med komandør C.H. Valeur som sjef. Men fartøyet fikk den tragiske skjebne å være ugjenkallelig avlegs med det samme det var fullført , og allerede 13.august s.å. august så var eventyret slutt.Kommandoen ble strøket på "KONG SVERRE" for aldri mer å bli heist til utrustning som krigsskip. Den store fregatten med sin besetning 600 mann var altfor dyr å holde utrustet, og hertil kom naturligvis at dens betydning som krigsskip var slutt. I 30 år ble den liggende i opplag på indre havn i Horten.I 1894 ble maskinen tatt i land, kanonene likeså og skipet ble fullstendig avrigget. Det ble bygget tak over øverste dekk, og fra da av ble den brukt som ekserser- og losjiskip. Etter mobiliseringen i 1914 ble KONG SVERRE brukt som flytende kaserne for marinens rekrutter, siden lå den fregatten som en gang hadde vært Norges stolthet liggende tom og forlatt på havnen i mange år. Det var ikke tale om å bruke den mer, men likevel kviet man seg for å skille seg av med den. Men så endelig ble den endelige beslutningen tatt. Den 13.september 1932 ble KONG SVERRE slept fra Horten og videre til Stavanger for å hugges opp.
Ratt av mahogny med messingbeslag fra fregatten ««Kong Sverre» kalt «Europas Skræk»>. Bygget 1860 og var allerede umoderne da den var nybygget. Ble senere losji-skip i Horten, opphugget i 1930.
Formidling

©Travellers` Club, Oslo, Norway    ts@travellersclub.no      Proudly made by www.hattemannen.no