Trekølle av rotknoll

Nr.

C303

Plassering

Kontinent

Africa

Land

Syd-Afrika

Gave fra

33

Frølich, Trygve

Tilstand

U nr.
Link1
Link2
Link3
Cloud

Mat/Clive. Click member nr leads to memer page
Beskrivelse
Disse kan beukes med stor ferdighet og nedlegge et dyr på 30m avstand.
Formidling
Historisk kunnskap

©Travellers` Club, Oslo, Norway    ts@travellersclub.no      Proudly made by www.hattemannen.no