Søk

Klubb Statistikk 2007


Gjennom vårt arbeide med matrikkelen har vi moret oss med litt statistikk. Det verserer jo en del myter om hvor "gammel" klubben er i betydningen av hvor gamle alle medlemmene er osv. Se selv her er noen fakta i oktober 2007, før vi har samlet inn nye data.

Gjennomsnittsalder i klubben: 67,13 år

Medlemmene var gjennomsnittlig 49,65 år ved innmelding. Eldste var 79 år og yngste var 27 år.

Gjennomsnittsmedlemmet har vært medlem i 17,94 år.

Det er 32 veteraner i klubben

Det er 2 Æresmedlemmer

10 medlemmer har mottatt DUSO

69 medlemmer bor i Oslo

Grafisk fordeler det seg slik: (Det er flere grafer nedover)

Grafen forteller hvor mange medlemmer som er født innenfor hvert ti år

Grafen viser alderen ved opptak på dagens medlemmer. Det ser ut som om spredningen i alderen på medlemmene som ble tatt opp er større nå enn før og det kan se ut som om det er en oppadgående trend i alderen på opptatte medlemmer.

Alder på alle medlemmene slik den fordeler seg nå

#1Public

0 visninger

©Travellers` Club, Oslo, Norway    ts@travellersclub.no      Proudly made by www.hattemannen.no