Søk

Fra bladet Tramps historie; del 2


Fra profesjonell boktrykk, via skrivemaskin og kopiering, til elektronisk publisering over Internett. Bladet Tramps utvikling gjennom mer enn 60 år.

I forbindelse med redaktørskiftet som ble behørig omtalt på klubbens hjemmeside 21. august 2007, ble det gitt en oppsummering over bladets tidlige år. Dessverre kunne ikke denne oppsummering gå lenger tilbake enn til 1946, da klubbens arkiver ikke inneholder materiale fra før krigen.

I del 1 fra Tramps historie ga vi en oppsummering av hvilke klubblokaler Travellers Club har hatt opp gjennom årene, en kort orientering om hvordan klubbmøtene ble avholdt, samt hvilke faste poster og gjennomgangstemaer man fant i bladet. Ingen utgivelser under krigen Idag i del 2 har vi tenkt å fokusere på bladets utseende og trykktekniske kvalitet, samt antall nr. utgitt opp gjennom årene.

Som tidligere nevnt vet vi svært lite om årgangene før krigen. Det var ingen utgivelser under krigen, men bladet ble startet opp igjen med 10. årgang i 1947.

Formatet er 17x24 cm. stående og dette formatet vil holde seg uendret i mange år fremover, helt til 1985 hvor formatet går over til A-5 (14x21 cm.).

Fra 10. til 33. årgang (1970) er kvaliteten på trykk og papir meget god. Bladet er trykket på glanset magasinpapir og både sats og boktrykk er av profesjonell kvalitet. Dette skyldes utvilsomt medlem nr. 4 Marius Stamnes som var i boktrykkerfaget. Etter 1970 ser vi at papirkvalitet blir vanlig matt kontorpapir, skrifttypen er skrivemaskin og trykk er stensil eller kopimaskin. I 1996 fikk redaksjonen tilgang til en teksbehandlingsmaskin som gjorde skrive- og redigeringsarbeidet betydelig lettere, men bildene måtte fortsatt til en reproanstalt. Neste generasjon datamaskin kunne behandle både bilder og tekst, hvilket gjør at vi i de nyeste årganger av Tramp ser en tydelig økning i mengden av bilder og illustrasjoner. Det er tydeligvis blitt betydelig lettere selv for ikke-profesjonelle å produsere akseptabel teknisk kvalitet på trykksaker.

Tre utgaver pr. år Antall utgaver pr årgang har vært forbausende stabilt med i gjennomsnitt 3 nr hvert år, unntatt i 1960-årene hvor bladet var nede i ett nummer om våren og ett høst/julenr. Men til gjengjeld var disse utgavene svært fyldige med 50-60 sider pr. nummer.

Alt i alt har det fra nr. 1 av 10. årgang i 1947 og frem til nr. 1 i 2007 vært utgitt 173 nummer av Tramp med totalt over 6000 sider med klubbstoff. Dette er et utrolig historisk arkiv og en meget verdifull kilde å øse av både når man vil mimre litt over gamle dager og når historiske fakta skal sjekkes og jubileumsbøker skrives.

Forsiden på Tramp har, naturlig nok, gjennomgått endel oppdateringer gjennom årene.

Den første forsiden vi kjenner til er fra 1930 (bilde 1). Denne forestiller 2 tramps ved en skigard og et skilt som indikerer en

jernbanecrossing. Fra årgang 10 i 1947 og frem til 1980 ser vi (med små variasjoner) den stramme designen fra bilde 2 i bruk. Med trampmerket og teksten “TRAMP, ORGAN FOR TRAVELLERS CLUB I NORGE”. I 1980/81 får vi varierende eksperimenter med fotos i sort/hvitt på forsiden. I 1982 skifter forsiden radikalt utseende (bilde 3). Vi får nå en silhuett av den tradisjonelle Trampen med stav og skreppe. På Generalforsamlingen i 1981 ble Den Utgåtte Støvels Orden gjenopptatt etter i flere år å ha ligget i dvale. Til DUSO ble det tegnet et diplom som har nettop denne Trampen som motiv. Derved ble dette motiv brukt som forside på Tramp helt frem til 1995.

Gorm tok over etter Odd Etter et lite mellomspill hvor bilde 1 igjen taes i bruk, får vi i 1996 Storviltjegeren med rifle og tropehjelm, i følge med en innfødt med spyd (bilde 4). Bildet er kreert av Gorm Lund og introdusert som forside på Tramp i forbindelse med at Gorm tok over som redaktør etter Odd Hagen. Så i 2003 er vi tilbake til Trampen/lofferen igjen, men nå i en betydelig fyldigere og mer jovial utgave (bilde 5). Med enkelte små variasjoner brukes denne forsiden til ut 2006. I 2007 kommer siste tradisjonelle papirutgave av Tramp i A-5 format. Dette er en påkostet utgave med forbedret papirkvalitet, flere illustrasjoner i farger og med en forside som tar opp igjen bilde 4 – Storviltjegeren, men i farger og med noen designmessige endringer. Fra nå av vil Tramp være i hovedsak elektronisk basert og med tillegg av en papirutgave som vil være et ekstrakt av den elektroniske utgaven. Det vil bli spennende å følge denne omfattende omlegging av Travellers Clubs tradisjonsrike medlemsblad.

#1Public

1 visning

©Travellers` Club, Oslo, Norway    ts@travellersclub.no      Proudly made by www.hattemannen.no