Søk

Rolf Gihbsson 1924 – 2009


Mandag 28. september gikk Rolf Gihbsson bort. Han var en av veteranene i vår Club, og han vil bli dypt savnet. Rolf ble medlem allerede for 25 år siden, og i løpet av disse årene markerte han seg med sin vennlige og karismatiske personlighet. Rolf var alltid lett å like, enten han var med på våre reiser eller han var en av dem som omkranset langbordet og deretter vec det runde bord. Smilende og kommuniserende, og latteren satt alltid løst.

Rolf ble begravet fra Nordstrand kirke torsdag 8. oktober, en strålende høstdag da løvet på trærne var på det vakreste. I den nesten fulle kirken var også mange av våre medlemmer som ville vise Rolf den siste ære. Det ble en inderlig og tankevekkende seremoni der presten og døtrene med sin kloke ord tegnet et bilde av et menneske som ha

Alltid smilende og med glimt i øyet – det er slik vi husker Rolf

Hallbjørn og Rolf i Alaska. De holdt sammen hele tiden, og for dem var turen en strålende opplevelse.

Kisten i Nordstrand kirke med Clubens fane til høyre. Det ble en vakker og bevegende seremoni – helt i tråd med våre minner om Rolf.

tankevekkende seremoni der presten og døtrene med sin kloke ord tegnet et bilde av et menneske som har levet lenge og som har betydd så mye av dem som sto rundt ham. Mange merket seg den ledsagende musikken. Da klarinettisten, Georg Reiss spilte Gabriels obo fra filmen The Mission var det ikke enkelt å holde følelsene tilbake.

Rolf var familiens pater familias som familiemedlemmene samlet seg rundt i gode og onde dager. Sistnevnte var det riktignok ikke mange av. Rolf fikk oppleve et rikt liv med mange store gleder. De største av dem var hans hustru Dorothy gjennom 59 år og døtrene Kari, Linda, Ellen og Merete. Siden ble det også svigersønner, barnebarn – og oldebarn.

Rolf ble født i Solveien på Nordstrand 30. november 1924, og bortsett fra de siste halvannet år har Nordstrand vært hans hjemsted i hele hans liv. Som ung mann kom han med i Milorg under krigen, og siden hadde han en lang karriere i Heimevernet. Han hadde sin arbeidsplass i familiebedriften Nerliens Kjemisk-Tekniske AS i nesten 40 år, og firmaet kalt han sin ”femte datter”. I 1972 overtok han Vinnulstad gård og forsøkte seg i flere år som bonde.

Som medlem av Travellers Club er det ikke overraskende at en av hans største interesser var reising. Han tok gjerne familien med på lange og strabasiøse turer til Island, Svalbard, Alaska, Australia, Rwanda, Tibet og Nepal for bare å nevne noen av reisemålene. Da undertegnede i 2004 arrangerte en 14 dagers clubreise til Alaska var Rolf med. Rolf var hele tiden i perlehumør, og tok alle utfordringer med et smil. Det var en fornøyelse å ha ham med som deltaker. Rolf og Hallbjørn var en duo som holdt sammen og hadde det trivelig, helt fra Seattle til reisen ble avsluttet i Anchorage.

Rolf var en belest og historisk interessert mann. Særlig var det krigshistorie som sto hans hjerte nærmest. I tillegg til å ha et ankerfeste i Cluben, var hans også et aktet medlem av ”Munnskjenkene”. Rolf vil også bli husket for sin store interesse for Square Dans og middelalderdans.

Rolf døtre forteller om en snill og interessert far som det aldri var kjedelig rundt. Dette understrekes av hans motto da han fylte 80 år – Enjoy life – it`s later than you think!”

Jeg hadde selv gleden av å ha Rolf som nærmeste nabo i mange år, og det bidro til å gjøre båndene ekstra tette. Våre veier krysset ofte hverandre på vei hjem fra Cluben. Da hendte det vi snakket om livets kvaliteter. Dem var det mange av, og Rolf tok ikke noe som en selvfølge. Livets kvaliteterer er noe vi selv må bygge.

Jo, Rolf fikk oppleve et godt liv, kanskje bedre enn de fleste. Han vil bli savnet, men samtidig vekker det tilfredshet, spesielt hos hans kjære, at det ble ham forunt å få forlate denne tilværelsen en natt, så stille, så stille i slutten av september.

#1Public

7 visninger0 kommentarer

©Travellers` Club, Oslo, Norway    ts@travellersclub.no      Proudly made by www.hattemannen.no