Søk

Generalforsamling uten overraskelser


Det kan tolkes på så mange måter hvordan en generalforsamling forløper. Stor diskusjon og mye støy kan utlegges som friskt engasjement, mens en strømlinjeformet gjennomføring knapt nok uten debatt kan tolkes som søvndyssende mangel på interesse. Men slike generaliseringer passer ikke alltid, noe som ble demonstrert under generalforsamlingen i Klubben 25. mars. Den ble den roligste i manns minne. Samtlige saker ble gjennomgått med få eller ingen kommentarer. Møteleder Hallvard Austlid kunne også konstatere at valgene, med ett unntak, fant sted ved akklamasjon. Og unntaket gjeldt forslag til en kandidat som manglet tilstrekkelig fartstid for å kunne gå inn i ballott.

Den formelle del av generalforsamlingen ble dermed avviklet på rekordtid. Men dette er altså intet utslag av at vi har å gjøre med en ”sovende” klubb. Tvert imot. Klubben er mer veldrevet og aktiv enn kanskje noen gang før. Driften går som på skinner, økonomien er god, medlemsmassen er stabil, fremmøtet på møtekveldene er så stort at det enkelte ganger knapt nok er plass til flere i lokalene, og foredragsholderne holder gjennomgående høyt nivå. Den hurtige gjennomføringen avspeiler dermed fornøyde medlemmer som trives med sin klubb. Dette gleder oss alle i alminnelighet, og kanskje trampsjef Carl Emil i særdeleshet. Han ble altså gjenvalgt uten motkandidater og med akklamasjon. Dermed går han løs på sitt tredje år i ledelsen for sin klubb.

Nye medlemmer i styret ble Per Jæger og Christian Dinger etter Gunnar Sjøwall jr. og Rolf Bjerke Paulssen som ikke ønsket gjenvalg. Enda mindre bevegelse var det i valg av ballott. Der ble de tre medlemmene som var på valg gjenvalgt. Man merket seg ellers at kontingenten blir som før.

#1Public

1 visning0 kommentarer

©Travellers` Club, Oslo, Norway    ts@travellersclub.no      Proudly made by www.hattemannen.no