Søk

Lauget som fikk sin opprinnelse i en dansk vinkjeller


Flere av medlemmene i vår klubb er også medlemmer i en annen klubb som bærer det historiske navnet Christian IV's Laug. En gang i året valfarter lauget til sitt opphav - Christian IV's Laug i Aalborg. Den siste odysseen i danskekongens navn fant sted 6. til 8.september, og med på ferden var blant annet vår eminente intendant Tore, medhjelper Esten samt undertegnede observatør – og 120 andre festglade passasjerer på Stena Saga. Apropos festglade reisende: Nettopp å ha det moro fra søndag til tirsdag er det bærende element i denne bevegelse for blide mennesker som trives å være sammen med andre som også preges av det gode humør. Verre er det ikke.

Bildene taler stort sett forseg selv. Vi kjenner igjen Tore og Esten i Jens Bangs Stenhus, Jan Otto Johansen er hjertelig til stede, og mennene med kappe er de danske bestyrelsen under opptakelsen av nye norske medlemmer. Ellers er vi til stede på bussen til Aalborg, og jazzmusikerne underholder utenfor Jens Bangs Stenhus rett før av avreise.

Fare for vinen!Men for å sette saker og ting litt på plass, må jeg også ved denne anledning bidra med noen setninger om den historiske bakgrunn for Christian IV's Laug: Lauget i Aalborg ble stiftet under okkupasjonen, nærmere bestemt for 67 år siden, og seremonien fant sted i den historiske bygning Jens Bang Stenhus. I kjelleren var det et lager som vakte stor gledd og bekymring – nemlig Duus` Vinkjælder. Denne kjelleren betød i disse trengselstider mye for mange av byens innbyggere. Det vakte derfor stor bekymring da også okkupantene fant veien til de edle dråper som i motsetning til Sareptas krukke ikke var evigvarende. Hvordan skulle man stoppe tyskernes adgang til kjelleren?Bare for medlemmerDa var det noen kloke hoder som fant på å stifte en lukket forening – og den skulle hete Christian IV's Laug. Ved å stifte Lauget og innføre en bestemmelse om at bare medlemmer som viste frem medlemskort kunne få adgang til kjelleren, lykkes det å holde

okkupasjonsmakten og dens sympatisører vekk.

Etter krigens slutt i 1945 var man klar til å oppløse Lauget, men Aalborgs bystyre oppfordret til å fortsatte tradisjonen og bød både byens egne borgere som utenbys gjester velkommen og lot dem bli medlemmer av Lauget.

I løpet av disse 67 år er mer enn 22.000 nye medlemmer blitt tatt opp i Lauget. Det hører også med til historien at mot slutten av krigen blev Duus´ Vinkjælder bombet af nazisympatisører. Derfor blev der etablert en ”hemmelig lønngang” til kjelleren, og siden da har alle medlemmer av Lauget fått en gylden nøkkel til denne diskrete inngangen. I alt er der i årenes løp produsert nær 23.000 gyldne nøgler.

Godt norsk Hva så med Laugets mange norske medlemmer? Må de reise til Danmark for å delta på medlemsmøtene? På ingen måte for i 1991 ble Laugets norske avdeling stiftet i Oslo. Og den har levet i beste velgående siden. De 3-4 møtene som holdes hvert år, arrangeres i Oslo Militære Samfund, og det er Trygve Sødring som er viseoldermann og for de norske laugsmedlemmene. Møteprogrammene starter alltid med et gemyttlig rituale, som vi antar Christian 4. ville ha nikket nådig til. Sødring overtok etter Jahn Otto Johansen som har ledet lauget en rekke år. Men fortsatt er det bare den danske bestyrelse (oldermann er Peter Tage) som kan ta opp nye medlemmer. Dette skjer to ganger årlig for Oslo-laugets vedkommende: I Aalborg primo juni, og i Oslo Militære Samfund utpå høstparten. Begge anledninger er fulle av seremoniell humor. Båtreisen med Stena til Fredrikshavn og buss videre inn i den danske forsommer, med alle rettigheter, er blant årets opplagte høydepunkter. I år måtte imidlertid denne muntre båtreisen utsettes til september fordi Stena fikk fergeproblemer akkurat da turen skulle finne sted.

Så kan man undre seg over hva Christian IV har med denne moroa å gjøre. Hvis du kjenner historiens krumspring, vet du sikkert at Kongens grensesprengende livsglede og enorme kulturinteresse setter ham i en særstilling. Han hadde en utrettelig virkelyst til glede for land og folk, men han hadde også evnen til å slå ut håret i løssluppen fest der bare hans egen fantasi satte grenser. Den frodige humor var den røde tråd i festlighetene, slik den er det i Christian 4.'s Laug, både i moderlauget i Danmark og i vårt eget norske ”hovedkvarter” .

Humor, kultur, god mat og drikke, sang samt forbrødring og forsøstring, tvers over bordet og tvers over Skagerak, det er Chr. 4's Laug. Oslo-lauget har rundt 400 medlemmer, internasjonalt ligger medlemstallet nå på fire-fem tusen. Det danske kongehus er med, dronning Margrethe 2. og prins Henrik er æresmedlemmer, og ledende navn fra politikk og kultur verden over bærer med stolthet C4-nålen. Minst to amerikanske presidenter er medlem av Lauget.

Bli medlem og vær glad Hva som skal til for å bli medlem? Du må være omgjengelig, sette pris på å ha det moro sammen med andre – og kunne bli med på oppropet ”Vår tørst først!". Hvis du blir medlem i Oslo, må du også være medlem i Aalborg (50 kr/år). Et medlem kan alltid medbringe sin kjæreste på Laugets evenementer, men de fleste ønsker selv å være medlem.

Så tilbake til Laugets siste utflukt sist søndag. Den ble innledet med ”seremoniell” om bord på Stena Saga der bestyrelsen presenterte seg selv ledsaget av 120 medlemmer og kommende medlemmer og tilhørende aperitif. Siden var det stor middag og høy stemning rundt bordene. Mandag morgen er vi kommet til Frederikshavn, og stiger om bord i de to bussene som skal frakte oss til Aalborg. I bussene er det ingen som skal kjede seg. Øl-kasser medbringes fra Damsgaard og Nielsens bitter medbringes på flaske. I god tid før Aalborg er stemningen på et nivå den bør være. I Jens Bang Stenhus møter også den danske bestyrelsen opp og presenterer seg selv i muntre og selvironiserende vendinger. Så begynner opptakelsen – og om den sier jeg ikke et ord – av hensyn til fremtidige opptakelser. Men jeg kan røpe at ingen ”strøk” og alle kunne smykke seg med tittelen Medlem av Christian 4's Laug.

Siden gikk rusleturen for de fleste til Jomfru Ane gades mange spise- og drikkesteder, og der oppholdt mange seg helt til bussen tok fatt på veien tilbake til Frederikshavn – også da var Nielsen på plass.

Og ved reisens slutt var ”alle enige om at det hadde vært en hyggelig tur!”

#1Public

4 visninger

©Travellers` Club, Oslo, Norway    ts@travellersclub.no      Proudly made by www.hattemannen.no