Søk

Krigens glemte helter: ”Osvald”-organisasjonen


”Da Milorgs leder Jens Chr Hauge våren 1944 ga godkjenning til enkelte sabotasjeaksjoner, var det ikke for å innlede krig mot de tyske okkupantene, men for at Norge som nasjon skulle "kunne se seg selv i speilet” når krigen var slutt…” Slik åpnet Morten Conradi sitt foredrag om ”Osvald”-gruppen. Conradi er en av de få som har tatt tak i denne viktige, men ”glemte” delen av norsk krigshistorie og kastet lys over den store og uegennyttige innsats disse kvinner og menn gjorde for landet sitt. Feilen med Osvaldgruppen var at lederen Asbjørn Sunde og flere av de sentrale medlemmene var kommunister…

Til tross for alle sine store og vellykkede sabotasjeoppdrag ble Osvaldgruppen tiet i hjel av Arbeiderpartiet som hadde bukten og makten etter krigen. De hadde allerede plukket ut sine egne krigshelter blant Milorg, og deres redsel for kommunister og alle som truet deres egenrådige makt var nevrotisk. Asbjørn Sundes folk var stort sett en hær av ”småfolk”. Vanlige slitere uten utdanning og forbindelser i samfunnets toppsjikt, og selv om de hadde ønsket det, hadde de knapt noen mulighet til selv å skrive og få utgitt bøker om sin krigsinnsats. Et unntak er Sundes egen bok, ”Menn i mørket”. I tillegg kom at medlemmene selv ikke ønsket oppmerksomhet og bestemte de seg for å legge krigen bak seg og ikke snakke med noen, verken med journalister eller forskere ­– ikke før historiker Lars Borgersrud begynte sitt omfattende forskningsarbeid på begynnelsen av 1990-tallet. Denne tråden tok Conradi opp og laget en TV-produksjon som satt lyset på den store innsatsen Osvaldgruppen hadde gjort, og hvor dårlig behandlet de ble i etterkrigstiden.

Kommunisten Asbjørn Sunde, med kone og barn i 1936.

Som stifter og leder av Osvaldgruppen ble han rett etter krigen tildelt deltakermedlajen av kong Haakon. Bare noen år senere ble han dømt som spion, i en parodi av en rettsak. Einar Gerhardsen sa i sin berømte Kråkerøytale i februar 1948:

"Den viktigste oppgaven i kampen for Norges selvstendighet, for demokrati og retts-sikkerhet er å redusere kommunistpartiet og kommunistenes innflytelse mest mulig."

Et usedvanlig spennende foredrag om vår nære fortid, og om hvordan våre myndigheter urettferdig skaltet og valtet med menneskeskjebner som hadde ofret alt for fedrelandet sitt. Omtrent på samme måte som de behandlet Nortraship-fondet og våre krigsseilere.

#2011

4 visninger

©Travellers` Club, Oslo, Norway    ts@travellersclub.no      Proudly made by www.hattemannen.no