Søk

Foredrag av Rolf Forsdal, sjefen i VIRKE – Reise Utland


"Syden? – hvor ligger det?" - startet Forsdal sitt foredrag med. "Jeg har aldri sett et kart med det navnet på. På den annen side kan vi allikevel definere Syden, som et varmere område enn Norge, med en masse midlertidige innvandrere, som stort sett oppholder seg der fra Juni til september."

Rolf er sjef for reiseliv i det som tidligere het Handels- og servicenæringens hoved-organisasjon. Nå heter det Virke, og de representerer over 20 000 virksomheter med over 225 000 ansatte innen norsk næringsliv.

Denne kvelden stilte han spørsmålet: "Ligner virkelighetens verden på den verden turistindustrien lever i - og selger?" – Og han skulle svare på dette spørsmålet selv.

Ved å vise bilder fra sydenbrosjyrer fra 60- og 70-tallet kunne vi ved selvsyn se at ikke mye hadde forandret seg ved måten reiselivsbransjen presenterer sine sydenreiser. Det var svømmebasseng, sol, strand, og smilende folk på plakatene akkurat som det er i dag. Og pakkereisereisearrangørene var (og er fremdeles) flinke til å fargelegge produktet sitt. Ved å trekke frem de positive ting ved destinasjonen, og kanskje ikke gjøre oppmerksom på at det også kan være negative sider.

negative tingene. De selger en destinasjon og drømmer, og kundene vil ha drømmer – selv om det er sjelden de opplever dem slik de annonseres. Det er ofte en kollisjon mellom hva man forventet, og hva man opplever.

Men de som velger andre reisemål krever gjerne noe mer. De er ofte flinkere til å sette seg inn i lokale forhold og skikker på forhånd, og unngår derfor en del av problemene som kan oppstå når man som pakketurist raver halvfull inn på serveringssteder i bikini – i for eksempel et muslimsk land...

Turisme kan også lett forskyve balansen i lokalsamfunnet på fattige steder, hvor det er høye lønninger innen turismen og noen få tjener godt på å stille seg til rådighet. Det kan ha negativ effekt på resten av den tradisjonelle økonomien på stedet, og skape usunne skjevheter.

Men sett i større perspektiv har turismen ofte stor betydning for landets økonomi, og derfor blir ofte små, sårbare steder ofret på grådighetens alter, og blir derved "ødelagt" av turister.

Om virkeligheten da ligner på den verden turistindustrien lever i, kan ikke besvares med et Ja eller Nei. For det som selges er drømmer, forventninger, søken på lykke, spenning, opplevelser, rekreasjon, party – og i beste fall læring av annen kultur og levemåte. Så da er det opp til hver og en å være beskjeden og respektfull, og ha ansvarsfølelse når vi besøker eksotiske steder - i "Syden"...

#1Public

4 visninger

©Travellers` Club, Oslo, Norway    ts@travellersclub.no      Proudly made by www.hattemannen.no