Søk

Skjeldent klubbesøk: Per Egil Hegge og marskalk Mannerheim


Aftenpostens Per Egil Hegge har i en mannsalder fremstått som en av journalistikkens få elegantierer. Tidligere var det mange av dem, men en etter en har de i de seneste år lagt ned sin penn. Per Egil Hegge er heldigvis fortsatt still going, selv om også han nå er pensjonert. Det forhindrer ham ikke fra fortsatt å leke seg verbalt i morgennummerets språkspalte. Han er også en ettertraktet kåsør, og det var kåsøren Hegge som 30. november den 30. november ga vår klubb et veritabelt kunnskapsløft.

Om hva? Om Mannerheim, må vite! I løpet av tre kvarter foresto han et informasjonsmessig fyrverkeri om den finske marskalken, Carl Gustav Mannerheim. Og ikke bare det. Vi fikk mye å vite om Mannerheims far, farfar, oldefar og tippoldefar. Og om en reise som marskalken foretok i årene 1906-1908 fra Samarkand til Beijing. Og om uten- og innenrikspolitiske begivenheter før, under og etter den famøse reise. Informasjonsstrømmen, som

Bildetekst: Carl Emil jr. takker en sprudlende Per Egil Hegge for at han tok med marskalk Mannerheim i sin portefølje til kubben.

tilsynelatende ble utløst uten manus, ble krydret av morsomme og til dels impertinente kommentarer om relevante mennesker og begivenheter. Det var nesten som om marskalken selv skulle ha vært nærværende.

Det ligger langt utenfor denne referents evner og hjemmesideplass å gi et tilnærmet referat av Hegges sprudlende kåseri. Vi nøyer oss derfor med å minne om at marskalk Mannerheim fremsto som Finlands redningsmann under og etter den blodige vinterkrigen i 1939-40. Marskalken geniale militære vurderingsevne gjorde det mulig for de underlegne finnene å tilføre den røde hær en rekke sviende nederlag. Mot slutten av krigen fremst Mannerheim som en fremragende forhandler, og fikk i den anledning hedersbetegnelsen ”nasjonens redningsmann”. Etter krigen var marskalken en gammel mann (73 år i 1940). Det forhindret ikke at han ble Finlands president. Dersom klubbens medlemmer, etter Hegges kåseri, ønsker å vite enda mer om marskalken, er det bare å ta turen til Helsingfors og besøke Mannerheimmuseet som ligger i en gammel trevilla en kilometer sør for Salutorvet og med flott utsikt over havnen.

Selv om klubben i årenes løp har hatt mange fremragende foredragsholder, må Hegges eruptive kåseri, i disse skiskytingstider, karakteriseres som blink!

Finlands redningsmann

En kilometer sør for Salutorget, i en gammel trevilla med utsikt over havnen, ligger Mannerheimmuseet . Finlands politiske historie i perioden fra frigjøringen i 1917 frem til avslutningen på annen verdenskrig er uløselig knyttet til Carl Gustav Emil Mannerheim. Under Mannerheims kommando var finnene i stand til å motstå angrepene fra den røde hær under vinterkrigen 1939-40. I sluttfasen av krigen, da nederlaget truet, sto marskalk Mannerheim frem som nasjonens redningsmann, og etter krigen ble Mannerheim, på tross av sin høye alder, president i Finland.

#1Public

1 visning

©Travellers` Club, Oslo, Norway    ts@travellersclub.no      Proudly made by www.hattemannen.no